Urbana akademija: Vojašnica v Škofji Loki

Svetovanje Občini Škofja Loka pri komunikaciji z uporabniki pri ureditvi zunanjih površin stare vojašnice

Urbana akademija je namenjena kreativcem in občinskim upravam, da skupaj rešijo urbani problem v lastnem mestu in med procesom okrepijo svoje znanje ter skozi prakso izboljšajo svoje sodelovanje. Epidemija koronavirusa nam je prekrižala načrte, zato smo Urbano akademijo nekoliko prilagodili in Občini Škofja Loka letos pomladi s sodelovanjem na daljavo pomagali pri načrtovanju participativne prenove odprtega javnega prostora in vzpostavljanju komunikacije z uporabniki območja bivše vojašnice.

Vojašnica kot prostor številnih uporabnikov in dejavnosti

Vzhodni del bivše vojašnicev zadnjih letih postaja novo središče urbane kulture v Škofji Loki. Nekatere bivše vojaške objekte danes uporabljajo med drugimi tudi številna društva in lokalne skupine kot soskejterji, klub Rdeča ostriga, taborniki, društvo upokojencev, ljudska univerza,… Vojašnica tako združuje izjemno raznoliko skupnost ljudi, ki na relativno majhnem območju zelo učinkovito sobivajo. Prostor je raznolik tudi v rabi zunanjih površin, na katerih se nahajajo pump track, skate park, košarkaško igrišče, drevored, zelenice, ipd. Zunanjih površin vojašnice ne uporabljajo zgolj organizacije, temveč tudi drugi občani, saj se nahaja v neposredni bližini večjih stanovanjskih naselij ter ne daleč od samega mestnega središča, od koder prebivalci dnevno prehajajo v smeri Kamnitnika. V bližini so številne sprehajalne poti v zelenem zaledju mesta, dnevno pa ga na poti do novozgrajenega vrtca prečka tudi večje število otrok in njihovih staršev. Občani prostor uporabljajo tudi za rekreativno vadbo in obisk večjih dogodkov, kot so tržnica, koncerti, amaterska športna tekmovanja, ipd. Število uporabnikov in dejavnosti v parku naglo narašča, zato je nastala potreba po organizirani ureditvi in vzdrževanju skupnih zunanjih površin.

Usklajevanje je naprej potrebno znotraj občine

Pri tako velikem številu uporabnikov in kompleksnosti uporabe je ključno, da načrtovanje skupnega prostora temelji na participativnem pristopu in na redni komunikaciji med občino in uporabniki. Največji izziv za škofjeloško občino je zato predstavljal način, kako predstaviti svoje prostorske načrte vsem uporabnikom prostora ter kako jih vključiti v prenovo javnega prostora, da bo ta še naprej deloval vključujoče in pestro, upošteval raznolike potrebe uporabnikov ter hkrati zagotavljal kvalitetno, celovito prostorsko rešitev za obravnavano območje. Po usklajevanju ciljev za javni prostor z vodstvom občine smo organizirali delavnico, na kateri smo pregledali projekte različnih občinskih oddelkov, uskladili določene cilje in razvojno vizijo za to območje ter občinske uslužbence povabili, da se pri načrtovanju javnega prostora postavijo v vlogo uporabnikov, ki večinoma izhajajo iz kreativnega in urbanega sektorja. Na ta način so bolje razumeli njihove potrebe in želje ter se bolje pripravili na prvo skupno srečanje vseh glavnih uporabnikov prostora. Namen srečanja z uporabniki je bila predstavitev obstoječih načrtov in občinske vizije za območje, zlasti za (pre)ureditev odprtih javnih površin ter nuditi uporabnikom priložnost, da se vključijo v načrtovanje, vzdrževanje in prenovo tega območja. S pomočjo prostoRoža so občinski uslužbenci skupaj z uporabniki območja stare vojašnice uspeli sooblikovati vizijo javnega prostora vojašnice ter opredeliti določene kratkoročne intervencije, ki vizijo podpirajo. V parku se bosta tako med drugim predvidoma že letos jeseni obnovili poti na Kamnitnik.

Boljši proces = boljši prostor

Stara vojašnica predstavlja dober primer učinkovitega sobivanja velikega števila uporabnikov, ki delujejo na območju, vendar raznolikost ter vedno večja številčnost njihovih potreb občini prinaša veliko izzivov. Za občino je namreč ključno, da uspešno vzpostavlja komunikacijo med občino in uporabniki ter načrtuje participativni pristop prenove javnega prostora, ki bo upošteval in zadovoljil čim večje število uporabnikov ter, da zagotovi kvalitetne, celostne rešitve za načrtovane prostorske ureditve. Občini Škofja Loka smo z metodami, ki temeljijo na vključevanju skupnosti pri oblikovanju kolektivne vizije prostora pomagali, da so razvili način vključevanja svojih deležnikov v diskurz o javnem prostoru. Zaradi izboljšanega procesa bo občina v prihodnje lažje in bolj učinkovito načrtovala intervencije, v skladu z vizijo in cilji, ki jih bo sooblikovala s pomočjo čim večjega števila uporabnikov obravnavanega območja.


Svetovanje občini Škofja Loka je potekalo v okviru prostoRoževega projekta Urbana Akademija, ki je bila letos izvedena prvič. Projekt je namenjen izobraževanju in mentoriranju občinskih uslužbencev in lokalnih kreativcev o taktičnem urbanizmu, ustvarjanju prostora, začasni rabi in drugih praksah kreativne urbane revitalizacije. Projekt je del partnerske mreže Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.