Zunaj, Ljubljana

Podprli smo majhne lokalne akcij prebivalcev

Prebivalci in prebivalke mesta v svoji okolici pogosto opazijo majhne stvari, ki bi jih želeli spremeniti, da bo njihova soseska bolj prijetna in urejena po njihovi meri. Imajo ideje in čas, nimajo pa dovolj sredstev in znanja, da bi jo uresničili. Projekt Zunaj je prebivalcem in prebivalkam Ljubljane pomagal uresničiti aktivnosti in akcije na prostem, v njihovi bližnji okolici. 

Prijava in izbor

Na poziv se je vsakič odzvalo približno 60 pobudnic in pobudnikov, ki so vsak na svoj način oživljali javni prostor v mestu. Prvo leto je bilo izbranih 10 zmagovalnih pobud, ki smo jih podprli s kritjem do 500€ za nakup materialov, drugo leto pa 15 pobud, ki smo jim pomagali s kritjem do 800€. Presežek stroškov so pobudniki krili sami. Vsaka pobuda je prejela svojega mentorja, ki je pobudnikom pomagal tudi z nasveti in s pomočjo pri organizaciji.

Rezultati

V dveh letih se je Zunaj izkazal za uspešno orodje za spodbujanje lokalnega urejanja prostora in družbene aktivacije. Pri tem je podprl 25 zmagovalnih pobud in k sodelovanju spodbudil 800 prebivalcev in prebivalk Ljubljane. Uresničene so bile pobude iz 22 ljubljanskih sosesk in 3 vaških skupnosti. Pobudniki zmagovalnih idej so po zaključenih akcijah pogosto poudarili pomen sosedskega povezovanja in druženja na prostem. Številne akcije so s konkretnimi ukrepi pokazale, kako se da z majhnimi posegi oživiti skupni javni prostor, občina pa je dobila vpogled v to, katere prostore in aktivnosti je potrebno še krepiti v prihodnje. Pozitivne izkušnje kažejo, da se projekt lahko razvije v mehanizem, ki lahko zagotavlja dolgoročno, predvidljivo in stalno podporo majhnim lokalnim akcijam, ki jih predlagajo prebivalci in prebivalke.

“Če želimo živeti v prijetnem okolju in dosegati spremembe, se moramo povezovati med sabo. Najina največja nagrada je bilo vprašanje mnogih, ki jih je zanimalo: ‘Kdaj bo spet?’”
(Barbara Svetek in Maja Žiberna, pobudnici akcije v Zgornji Šiški)

“Iz naivne ohlapne ideje je nastal skupnostni gradbeni projekt, ki je presegel vse meje. Še sami smo bili presenečeni, koliko ljudi se je angažiralo pri pobudi“.
(Gregor Petrič, pobudnik akcije v Sneberjah)

Podprte pobude

2019:
Krakovski kotiček (Krakovo): sosedje so posadili oreh in postavili skupno mizo na prostem
Oživitev podhoda na Tobačni ulici (Tobačna): ekipa Tobiroja je oživila zanemarjeni podhod
Gozdni pump track (Zadobrova): zagrizeni kolesarji so postavili nov kolopark
Terasa v gozdu (Šiška): blokovski prebivalci so očistili vznožje Rožnika za igro v naravi
Shajališče Ezl Ek (Novo Polje): sosedje so uredili lokalni gozdiček za druženje
Ana Ziherlova vabi v kino na prostem (Šiška): lokalni prebivalki sta organizirali brezplačni filmski večer
Igrovoz (Vrtača): mlada družina je sestavila premični voziček s pripomočki za igro na prostem
Spet prijatelja (Prule): “sprti” sosedje so preko udarniške akcije in piknika zgladili odnose
Plaža za Šiškarje (Šiška): dijaki Gimnazije Šiške so uredili zelenico v “plažo”
Rdeča klop (Masarykova): bodoči arhitektki sta preuredili betonsko korito v klopco

2020:
● Klopi ob parku na Rašiški (Šiška): lokalni prebivalki sta obnovili klopi v parku in organizirali brezplačni filmski večer (Šiška)
● Igrišče za vse! (Poljane): sosedje so obnovili otroško igrišče
● “Welcome to the Valley of Besnica Meeting Point” (Besnica): prebivalci so uredili počivališče za kolesarje
● Kotiček ob Ljubljanici (Livada): breg ob Ljubljanici je postal kotiček za druženje
● Ureditev košarkarskega igrišča (Mostec): športni entuziasti so obnovili košarkarsko igrišče
● Sneberska oaza (Sneberje): lokalni prebivalci so skupaj z otroci postavili kolopark
● Družabni kotiček pod stolpnico (BS3): stanovalci so uredili pot do zadnjega vhoda in postavili klop za druženje
● Vozlišče dobrih idej (Vič): zaposleni so na zelenici pred FGG uredili prostor za malico
● Doživljajsko igrišče (Brod): zapuščena jasa je postala prostor, kjer se otroci učijo dela z lesom
● Poljanski vrt (Poljane): sosedje so v parku postavili zeliščni vrt za sosesko
● Šiškarji zunaj (Šiška): stanovalci so za bloki uredili visoke grede za otroke
● Zeleni pas med bloki (Trnovo): sosedje so na zelenici med bloki postavili peskovnik in mini plezalno steno za otroke
● Kača klepetača (Murgle): med hišami je zaživela unikatna klopca, ki združuje vrtiček in igralno površino
● Otroško igrišče “Tbilisijska” (Vič): stanovalci so obnovili klopi na lokalnem igrišču
● Punkl (Center): ekipa delavnice Levo je uredila prostor za druženje na robu parkirišča NUK2

Zakaj Zunaj?

Zunaj spodbuja prebivalce k rabi in skrbi za odprte zelene  prostore. Občini omogoča nove načine produktivnega sodelovanja, prebivalce pa ozavešča o pomenu in potencialnih odprtih površin in zagotavlja, da lahko vsak naredi tisto, v čemer je najboljši.

25 različnih lokacij v Ljubljani

Podporniki: Oddelek za varovanje okolja, Mestna občina Ljubljana

Projektni partner: IPoP - Inštitut za politike prostora

Celotna vrednost projekta: 19.300€ (2019), 24.750,00€ (2020)

Foto: Nejc Trampuž in Luka Prijatelj

februar - oktober 2019 in februar - oktober 2020