Arkova ulica, Idrija

V treh dneh smo začasno uredili in trajno zaprli del ceste pred domom upokojencev na Arkovi ulici v Idriji

Kaj je potrebno, da se 100 m ceste spremeni v 600 m2 trga? 8 lesenih korit, 8 klopi, 30 litrov barve, 2m3 zemlje, 100 sadik, 10 šablon in trije izposojeni kompresorji. V treh dneh je na terenu delalo pet članov ekipe, pomagalo pa jim je 40 Idrijčanov – prostovoljcev, šolarjev in vrtčevskih otrok.

Na novo ustvarjena površina za pešce, ki je nastala s trajnim zaprtjem dela Arkove ulice za promet, je sedaj postala varna pot v vrtec in šolo. Velik pomen ima predvsem za stanovalce doma upokojencev, ki je umeščen v živahen mestni predel med zdravstveni dom, župnišče, muzej, vrtec in šolo, kjer pa kronično primanjkuje zelenih površin in varnih prometnih površin za varne sprehode, druženje in počitek.

Zaradi dogajanja na ulici se je že med delovno akcijo vzdolž ulice sprehodilo več ljudi kot običajno. Odzivi so bili zelo dobri: prebivalci podpirajo novo ureditev Arkove ulice in se strinjajo, da je Arkova zdaj bolj varna in prijetnejša. V prihodnje si želijo, da bi se poteza nadaljevala in da bi cela ulica postala prava sprehajalna aleja.

Že leta 2017 smo na urbanističnih delavnicah skupaj s prebivalci snovali ideje o preureditvi tega dela Idrije. Kasneje smo s partnerji izdelali tudi parkirno politiko za celotno mestno središče. Nastali dokumenti so bili podlaga za preureditev zgornjega dela ulice v deljeno prometno površino, kjer imajo prednost pešci in kolesarji. Novi trg je torej posledica dolgoročnega načrtovanja, posvetovanj s prebivalci in sodelovanja več partnerjev.

Zaprtje Arkove ulice je bilo izvedeno v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz programa LIFE,  Sklad za podnebne spremembe (Ministrstvo za okolje in prostor), ter Ministrstvo za infrastrukturo.

Idrija

Podpornik: Dom upokojencev Idrija in Občina Idrija v okviru Evropskega tedna mobilnosti

Sodelujoči: Mestna Občina Idrija, Dom upokojencev Idrija, študenti arhitekture (Mitja Kuret, Jan Šimnovec in Zala Kanc), Ivo cvetličarstvo, Vrtec Idrija, učenci 8. razreda Osnovne šole Idrija, Mladinski center Idrija, Zavod Sopotnik, Komunala Idrija

Oblikovanje: Anja Petek

Foto: Mitja Kuret

16.9.-19.9.2020