Woodstuck

Urbano pohištvo za radovedno druženje v prištinskem kampusu

Kampus prištinske univerze je eden od najbolj obiskanih mestnih prostorov in je tudi eno od osnovnih komunikacijskih stičišč med različnimi predeli mesta. Ob seznanjanju s prostorom na podlagi zemljevida, terenskega dela in intervjujev z uporabniki smo izrisali njegove osrednje probleme. Izkazalo se je, da si ljudje želijo še večje povezanosti s prostorom in z uporabniki prostora.

Zaznali smo tudi, da pomanjkanje klopi, smetnjakov in primerne osvetljave hromi družabnost prostora. Z nekaj majhnimi prostorskimi intervencijami smo mimoidočim želeli ukrasti nekaj minut, spodbuditi njihovo radovednost, prekiniti njihov vsakodnevni ritem in uporabnike ter uporabnice povabiti k spoznavanju prostora na nov, drugačen in zabaven način.

Osnovni gradniki so bili vrv in debele pravokotne lesene palice, dolge štiri in dva metra. Začeli smo z izdelovanjem majhnih stolov, ki so ponazarjali tipično kosovsko pručko, imenovano škam. Pomemben element, ki smo ga oblikovali, je bila tudi šestkotna klop, ki s svojimi različnimi ravnmi v javnem odprtem prostoru ponuja priložnosti za druženje v intimnem krogu.
Drugi manjši prototipi urbanega pohištva so bili narejeni z namenom spodbujanja različnih odzivov njihovih uporabnikov. Spontane interakcije so se odvile v nenačrtovanih dejavnostih s projektno skupino. Odzivi vsakodnevnih uporabnikov so bili izjemno odobravajoči še preden smo z delom končali, nekaj ljudi pa je v prostoru postavljene strukture posvojilo že prvi dan.

Naše delo je dober dokaz tega, kako malo napora je potrebnega za preobrazbo »prostora« kampusa v »kraj«. Preprosto, robustno in okolju prijazno urbano pohištvo, postavljeno v kampus prištinske univerze, ima tako potencial za nadgradnjo te lokacije, še posebej, če bodo z njegovo konceptualizacijo in izgradnjo nadaljevali tudi v prihodnje na način, da ljudi nagovorijo k njegovi vsakodnevni uporabi.

Univerzitetni kampus, Priština, Kosovo

Organizator: Ecoweek Prishtina 2014

Mentorji: Ardita Byci-Jakupi, Maša Cvetko, Zala Velkavrh, Besnik Dervishi

Sodelujoči: Art Zymberi, Bora Kelmendi, Denis Dalladaku, Mirjeta Morina, Mirjeta Simitciu, Nina van Geffen, Rina Merovci, Rina Rama, Tipp Bongers, Albesa Vrellaku, Arta Ibrahimi

12. – 19. oktober 2014