VIZIJE SO3

Odprti javni prostor v Ljubljani

Razstava VIZIJE SO, ki jo je Društvo arhitektov pripravilo že tretje leto zapored (tokrat v sodelovanju s prostoRožem), se je osredotočal na urbane, odprte prostore javnega značaja v kontekstu naše prestolnice (ulice, trgi, ploščadi, podhodi, parki), na potenciale izrabe teh prostorov, vlogo v urbanem kontekstu Ljubljane, sociološki potencial javnega prostora in uspešne primere in intervencije. V času pospešene gradnje v Ljubljani je bilo potrebno mestne oblasti opozoriti na nujno vzporedno urejanje javnega prostora ter opozoriti na potencial, ki ga javni prostor predstavlja v mestu.

Razstava je bila razdeljena na štiri namensko in vsebinsko obarvane sklope: PARKI, TRGI, ULICE in REKA. Pretežni del vsebine je predstavljala predstavitev dvaindvajsetih še nerealiziranih projektov za Ljubljano, ki so v zadnjih letih nastajali v mislih ustvarjalcev in urejevalcev grajenega okolja. Nekateri projekti so se v času po razstavi že (vsaj delno) udejanjili.

Na trgu pred Galerijo Kresija je ekipa prostoRož izvedla tudi instalacijo, katere namen je bil dvojen: opozoriti na novo nastali prostor, ki ni bil več zaseden z avtomobili in avtobusi, in se je ob ukinitvi motornega prometa preko Tromostovja iz ceste spremenil v trg; ter z nizanjem napisov imen obstoječih, znanih ali neodkritih javnih prostorov po Ljubljani opozoriti na njihovo količino in skriti potencial.

 

Galerija Kresija v Ljubljani

Sodelavci: Aljoša Dekleva (vodja projekta)

Naročnik: Društvo arhitektov Ljubljana

Sponzorji: Esal d.d.,Coston d.o.o., Mestni muzej

november 2007