Vizija za javni prostor soseske

Dokument, ki združuje pobude prebivalcev in znanje stroke

Vizija za javni prostor soseske je del širšega projekta Celovite urbane prenove Savskega naselja v Ljubljani, ki smo ga začeli izvajati leta 2013 na povabilo Oddelka za urejanje prostora MOL. Vloga javnega prostora se je od izgradnje soseske (leta 1961) bistveno spremenila. Skrb zanj je danes omejena zgolj na boj za parkirna mesta, kar izhaja iz dejstva, da je bila soseska grajena za 500 avtomobilov, danes pa jih na ulicah, pločnikih, travnikih, igriščih in dvoriščih naštejemo preko štiri tisoč.

Primeri iz tujine kažejo, da je povečevanje parkirnih mest na dolgi rok neučinkovito, zato smo poskušali najti drugačne rešitve. Da bi urbana prenova soseske resnično reševala probleme soseske in odgovarjala na pereča vprašanja, smo za posamezna področja oblikovali delovne skupine, v katere so se vključili zainteresirani prebivalci. Formirala se je tudi skupina za javni prostor. Tej so se pridružili študenti dveh arhitekturnih šol in strokovnjaki na področju urejanja prostora. V enem letusmo izoblikovali Vizijo za javni prostor soseske, dokument Predlogi in pobude za javni prostor Savskega naselja in izvedli izboljšave v javnem prostoru.

Savsko naselje, Ljubljana

Naročnik: MOL OUP

Partnerji: prebivalci Savskega naselja, Olga Michalik, Tadej Žaucer, Irena Ostojič, Aidan Cerar, študenti FA Ljubljana in prof: Tadej Glažar, študenti Inštituta za urbanizem iz Grenobla in prof. Gilles Novarina, učenci Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana