Urbano raziskovanje

Urbano raziskovanje za mlade od Palerma do Ljubljane

Socialna izključenost je pogosto pogojena tudi s prostorsko izključenostjo, ki se odraža tako v občutku izrinjenosti iz določenih mestnih površin kot v občutku nemoči pri vplivanju na oblikovanje teh prostorov. Uporaba različnih participativnih metod raziskovanja mest zato lahko služi kot eno izmed orodij opolnomočenja socialno izključenih posameznikov in posameznic.

Na dveh mladinskih izmenjavah v Palermu in terenskih delavnicah v Ljubljani smo skupaj z mladimi iz petih različnih državah preizkušali rešitve za izboljšanje razumevanja urbanega konteksta z uporabo inovativnih orodij za raziskovanje in igranje.

Na prvi izmenjavi smo predstavniki organizacij v Palermu najprej testirali različne metode raziskovanja mest. Ekipa prostoRoža je predstavila družabno igro Mestni vizionar. Na drugi izmenjavi so mladi iz vsake sodelujoče države v Palermu spoznali metode, ki smo jih preizkusili na prejšnjem srečanju. V vmesnem obdobju je vsaka organizacija skupaj z mladimi raziskovala tudi svoje lokalno okolje. V sklopu terenskih lokalnih delavnic v Ljubljani smo na prostoru začasne rabe LivadaLAB, ki ga ureja Zavod Bob, in na Eksperimentalnem prostoru Teren, ki ga urejamo mi, izdelali urbano pohištvo, veternice in zmaje iz odpadnega materiala. Projekt se je zaključil s kolesarsko turo po Ljubljani, kjer smo na poti od Terena do LivadaLAB iskali in mapirali lokacije, ki bi lahko postale novi prostori začasne rabe. Metoda, ki smo jo uporabili za mapiranje lokacij, je ena izmed novih veščin, ki smo jo pridobili na projektu Urbex.


Urbex (ang. urban exploration) je del večletnega evropskega projekta, ki je namenjen opolnomočenju socialno izključenih skupin. Prvi del projekta Urbex je namenjen mladim, drugi del Comensi pa je namenjen odraslim.

Urbex

Podporniki: Erasmus+ Italija

Partnerji pri projektu: Zavod Bob, Bond of Union, Tesserae, Drambly’s, Mapping for change, 4change

Foto: LivadaLAB, Bond of Union, Katja Martinčič