Trajnostna urbana regeneracija: testni projekt, Idrija

Projekt prebivalcem in okolju prijazne prenove izbranega dela mesta

Trajnostna urbana regeneracija (TrUR) je sklop usklajenih dejavnosti, ki na izbranem urbanem območju s pomočjo sodelovanja med različnimi skupinami deležnikov izboljšuje urbano okolje in kakovost bivanja. Prednost takšnega pristopa je, da posamičnih okoljskih izzivov v mestih ne obravnava ločeno, ampak preko osredotočanja na prostor in ljudi, ki ga uporabljajo in z njim upravljajo, odgovarja na več okoljskih izzivov hkrati.

Ta projekt se je osredotočal na Občino Idrija. Občina je s sodelovanjem v projektu pridobila izveden projekt Trajnostne urbane regeneracije, pomoč pri projektnem povezovanju mestnih oddelkov in izobraževanje mestne uprave, pomoč pri vključevanju prebivalcev v procese odločanja in akcijski načrt dolgoročne podpore in komunikacije s prebivalci.

Opis projekta

Med prijavami osmih slovenskih občin smo za izvedbo projekta izbrali Idrijo. Mesto s približno 8.000 prebivalci, kompleksno topografijo in številnimi objekti kulturne dediščine predstavlja poseben izziv za urbano regeneracijo. V enem letu smo si prizadevali del javnega prostora v Idriji prenoviti tako, da postane bolj prijazen do okolja in do prebivalcev ter hkrati zasnovati dolgoročno vizijo za izboljšanje kvalitete življenja na tem delu mesta.

Najprej smo na izbranem območju Idrije skupaj s prebivalci ugotavljali, kako uporabljajo javni prostor, kaj si želijo od njega in kako ga lahko obnovimo in izboljšamo. Izdelali smo tudi strokovne analize s pregledom terena na eni strani in občinskih strategij in načrtov na drugi.

Na podlagi odzivov in želja prebivalcev ter prostorskih analiz smo v poletnem času izdelali serijo urbanega pohištva za Arkovo ulico, ki teče skozi celotno območje. Iz lesenih desk in kovinskih podnožij šolskih stolov in miz smo izdelali 8 kosov pohištva (klopi, miza, korita z drevesi, info table), jim dodali koše za smeti, stojalo za kolesa ter novo ulično svetilko in jih razpostavili vzdolž Arkove ulice. Pohištvo smo izdelovali na ulici in na ta način vzpostavili kontakt z mnogimi prebivalci in obiskovalci območja. Po preteku dveh testnih mesecev smo organizirali sestanek s prebivalci, kjer smo strnili odzive na novo ulično pohištvo in se dogovorili o tem, kaj bo ostalo, kaj se prestavi in kaj odstrani. Poleg tega smo prebivalcem predstavili idejno zasnovo prenove javnih površin soseske ter se pogovarjali o dolgoročnih idejah za to območje. Ob koncu projekta smo za Občino Idrija pripravili Akcijski načrt, ki vsebuje nabor kratkoročnih in dolgoročnih aktivnosti, na podlagi katerih bo občina v naslednjih letih lahko načrtovala posege za izboljšanje kakovosti življenja na tem območju.

Vzporedno z aktivnostmi na izbranem območju smo v Idriji izvedli tudi serijo izobraževanj za občinske uslužbence, na katerih smo ozaveščali o vključujočem in celostnem urbanem razvoju, o pomenu urbane prenove ter prenašali znanje in veščine za vključevanje prebivalcev v procese odločanja in izvajanja sprejetih odločitev.  S predstavniki občine Idrija smo se podali tudi na Dunaj, kjer smo spoznali delo lokalne pisarne urbane prenove in nekaj manjših prostorskih intervencij, ki jih je mogoče prenesti v slovenska mesta.

Projekt v številkah

 • 9 mesecev delovanja v Idriji
 • 50 obiskov Idrije
 • 42 začasnih poslikav
 • 124 oddanih pobud prebivalcev
 • 2 sestanka s 34 prebivalci
 • 1 sestanek s predstavniki lokalnih ustanov, 4 izobraževanja za občinsko upravo
 • 40 udeležencev izobraževanj
 • 1 študijski obisk Dunaja
 • 9 novih kosov originalne urbane opreme
 • 6 novih košev za smeti in 1 stojalo za kolesa
 • 7 novih dreves v koritih
 • 20 pisnih odzivov na novo opremo, od tega 18 pozitivnih,
 • 1 idejni načrt prenove območja po načelih trajnostne mobilnosti
 • 1 akcijski načrt za Občino Idrija, ki popisuje infrastrukturne posege, mehke ukrepe in merjenje učinkov in načrtovalske predloge za območje.

Poziv občinam na razpis: brošura.

Z našimi izkušnjami iz projektov regeneracij, vključno z Idrijo, je nastal Vodič za izvedbo testnih projektov. PDF verzijo najdete tukaj, tiskano verzijo pa pošljemo po pošti ali pa predamo osebno na Rimski 22 v Ljubljani.

Partnerji pri projektu: Inštitut za politike prostora

Podpornik: Ministrstvo za okolje in prostor