Trajnostna mobilnost v šolah

Delavnici za varnejšo pot v šolo na OŠ Poljane in OŠ Dob

V aprilu smo na OŠ Poljane in OŠ Dob skupaj s partnerji izvedli dve delavnici, na katerih smo skupaj s starši in učitelji iskali rešitve za varnejše šolske poti in se pogovarjali, kako po načelih trajnostne mobilnosti urediti prihode v obe osnovni šoli.

Odvisnost od osebnega avtomobilskega prometa ob onesnaženju zraka in veliki porabi energije povzroča tudi prekomerno porabo prostora za prometne površine in vrsto posrednih problemov in družbenih stroškov, ki izhajajo iz tega. Projekt Trajnostna mobilnost v šoli to problematiko naslavlja prek občin, šol, šolskega osebja, staršev ter seveda otrok. Za naslavljanje vprašanj mobilnosti v povezavi z osnovnimi šolami so ustrezna enota šolski okoliši, ki pokrivajo vsa naselja v občinah, zato se prek njihovega urejanja v smeri trajnostne mobilnosti lahko celovito preureja promet in prostor tako v mestih kot v manjših naseljih. Namen projekta je občinam in šolam pokazati enostavne in napredne rešitve na poti k trajnostni mobilnosti v okviru šolskih okolišev.

V okviru projekta smo:

  1. Pripravili pregled obstoječih praks, projektov, aktivnosti, publikacij na področju trajnostne mobilnosti v osnovnih šolah.
  2. Opozarjali otroke, starše in zaposlene na šoli o pomenu trajnostne mobilnosti, alternativah individualnemu avtomobilskemu prometu in priložnostih, ki jih prinašajo drugačne oblike mobilnosti.
  3. Uvajali nove prakse prihoda v šolo, ki spodbujajo pešačenje in kolesarjenje, kot na primer pešbus ali bicivlak, omejujejo možnost parkiranja v neposredni bližini šol, ipd.
  4. Prek dveh pilotnih projektov smo zasnovali konkretne ukrepe za trajnostno prometno ureditev, in sicer v enem mestnem in enem podeželskem/primestnem šolskem okolišu.
  5. Prenesli rezultate pilotov ter dobrih praks na druge šolske okoliše.

 

OŠ Poljane, OŠ Dob

Podpora: Ministrstvo za okolje in prostor

Koordinacija: Inštitut za politike prostora

Partnerji: Cipra Slovenija, društvo Focus

september 2016 - oktober 2017