Tomaj

Prevetrimo Tomaj: revitalizacija vasi z vključevanjem lokalne skupnosti

Kraška vas na prisojni strani griča Tabor, z dolgo in močno zgodovino in z izredno vinorodnim okolišem je prepoznavna predvsem kot rojstni kraj pesnika Srečka Kosovela, vendar ponuja še veliko več zakladov.

Včasih so bile v vasi redno organizirane delovne akcije, s katerimi so vaščani s skupnimi močmi urejali in čistili javni prostor vasi in s tem ustvarjali in vzdrževali njeno podobo. Take in podobne navade so postajale čedalje redkejše in javni vaški prostor je bil bolj ali manj prepuščen zobu časa.

Na podlagi informacij in pogledov, pridobljenih na delavnicah z lokalnimi prebivalci, z anketami in prostorskimi analizami smo pripravili vizijo revitalizacije vasi, s katero smo želeli narediti vas bolj prijazno, prijeteno in uporabno sedanjim in bodočim uporabnikom. K projektu smo povabili vse zainteresirane vaščane in institucije, da s svojimi idejami, spretnostmi in znanjem prispevajo k obnovi vasi in ustvarjanju lokalne skupnosti.

Projekt je bil sestavljen iz večih sklopov delovnih akcij in prireditev, ki so vključevale pomoč in sodelovanje lokalne skupnosti. V ta namen je bilo izvedenih več predstavitev in delavnic z domačini ter organizirali zelo dobro obiskano predavanje zgodovinarke dr. Mire Cenčič z naslovom “Razvoj vasi Tomaj”. Spomladi smo v vasi izvedli delovno akcijo “kal in klopi”, kjer smo dokončali ureditev enega izmed vaških kalov in postavili klop. Z visoko šolo za oblikovanje materialov – smer kamnoseštvo iz Sežane smo se dogovorili za izvedbo kamnite klopi, ki bo postavljena ob vaškem vodnjaku na sredi vasi. Poleti smo izvedli 10-dnevni mednarodni prostovoljni delovni tabor. Z udeleženci tabora smo izvedli več manjših čistilnih akcij, obnovili leseni porton ob domu krajanov, očistili balinišče, in izrisali talna igrala na otroškem igrišču.

 

Tomaj, Slovenija

Projekt so omogočili: KS Tomaj, KD Tomaj, društvo Sobca, OŠ Dutovlje – podružnica Tomaj, Občina Sežana, Ministrstvo za kulturo RS

Partnerji: KS Tomaj, KD Tomaj, društvo Sobca, OŠ Dutovlje – podružnica Tomaj, zavod Voluntariat, Višja strokovna šola za oblikovanje materialov Sežana, KD Pliska

Sodelujoči: kmečki turizem Škrlj, vinarstvo Rogelja, gostilna Tomaj, vinarstvo Rožamarija, lokalna kozjereja in sirarstvo, Kosovelova knjižnica Sežana, planinsko društvo Sežana