Superhiška, Savsko naselje

Primer skupnostnega načrtovanja in financiranja

Superhiška je igralo, ki smo ga društvi Smetumet in prostoRož načrtovali skupaj z učenci OŠ Savsko naselje, otroci iz vrtca Mladi rod in varovanci Rehabilitacijskega inštituta Soča. Superhiška na otroškem igrišču med Mislejevo in Linhartovo ulico testira potencial soseske.

Z otroci iz smo se najprej sestajali na delavnicah, kjer smo raziskovali njihove potrebe, želje in sposobnosti. Preko različnih metod smo jih vzpodbujali k ustvarjanju novih idej za igrišče. Vse skupine so se odločile za hišico: vrtčevski otroci jo so zasnovali za živali, učenci tretjega razreda za superjunake in učenci osmega razreda so načrtovali hišo za Savčane. Načrte smo združili v eno, Superhiško, kjer se lahko vse tri generacije otrok tudi srečajo. V njej stoji tipno-igralna miza, ki je posebej primerna za otroke s posebnimi potrebami.

Najpomembnejši del vseh delavnic s tremi generacijami otrok je bil spoznavanje drugačnosti. Učenci so obiskali vrstnike z Rehabilitacijskega inštituta Soča, poslušali njihove zgodbe in igralo načrtovali z njimi in za njih. Ob pogovoru z vrstniki s posebnimi potrebami so otroci fokus načrtovanja od sebe obrnili k skupini. Na prostor so začeli gledati skozi potrebe drugih in razmišljali o tem, kako bi ga napravili čim bolj dostopnega. Ne le zase, ampak tudi za vrstnike.

Kot je bila neobičajna zasnova in načrt za Superhiško, je bilo nenavadno tudi financiranje njene gradnje. Stroške gradnje smo namreč pokrili s pomočjo lokalnih podjetij. Petnajst lokalov je obesilo plakat in postavilo posebne “šparovčke”, kjer so zbirali prostovoljne prispevke strank. Dva lokala sta prispevala hrano in pijačo za delovno akcijo ob gradnji. Dve lokalni podjetji pa sta projekt finančno podprli.

Po postavitvi smo opazili, da se je obisk na igrišču povečal, ljudje so preživeli več časa zunaj in bolj skrbbeli za prostor. V času po postavitvi hišice so stanovalci prebarvali mizo, organizirali slikarsko delavnico, v peskovniku imajo igrače in sami delno čistijo prostor okrog igrišča.

S takimi in podobnimi akcijami želimo prebivalcem mesta pokazati, da so spremembe na bolje mogoče in da pri tem šteje vsak posameznik. Superhiška testira potencial soseske.

Savsko naselje, Ljubljana

Sodelavci: učenci 8a in 3b razred OŠ Savsko naselje, varovanci URI Soča, otroci iz vrtca Mladi Rod, enota Mavrica, savčani, Rok Terkaj, Smetumet, Olga Michalik, Špela Frlic

Podporiki: MOL, Creative Europe, Norveški skladi

Sponzorji: Vzajemna, Medex, Gas station, Savske pekarne