Stoli Barok

Ali urbano pohištvo lahko ustvari sproščeno mestno prizorišče?

Stol Barok je kos pohištva, ki ga lahko uporabimo na različnih lokacijah, da bi ustvarili nova sproščena mestna prizorišča. Je element, ki spremenil ulico v trg, zelenico v park, brežino v nabrežje.

Oblika stola izhaja iz klasične Ljubljanske klopi tipa Barok. Z manjšimi elementi, ki se jih da po potrebi prestaviti, skuša doseči večjo fleksibilnost. Stole se lahko sestavlja v pare, v gruče, v vrste, v kroge; lahko se jih postavi na sonce, v senco, pod streho, na sredino prostora itd. Različne postavitve omogočajo različne načine uporabe in različna strukturiranja prostora, v katerega posegamo.

Projekt Stol Barok je poskušal odgovoriti na naslednja vprašanja:
– Ima javni prostor dovolj zanimivih kotičkov za zadrževanje, klepet, branje, opazovanje…?
– Ali omogoča različne rabe za različne socialne in starostne skupine?
– Kakšna je začasna ulična oprema?
– Ali obstoječa urbana oprema v mestu zadošča potrebam obiskovalcev in prebivalcev?
– Kako naj bo oblikovano sodobno ulično pohištvo, da bo zadostilo osnovnim potrebam, hkrati pa ponujalo nove, nepredvidene vrste uporabe?

Leta 2010 je Ljubljana postala svetovna prestolnica knjige. Gostila je veliko različnih prireditev in dogodkov, ki so se vrstili skozi vse leto. Privabili so veliko obiskovalcev, tako domačih kot tujih. Gostitelj dogodka je mesto s svojimi dvoranami, knjižnicami, učilnicami, knjigarnami, kavarnami in – najpomembnejšo lokacijo – javnim odprtim prostorom. Prav mestni prostor je tisti, v katerem lahko najširši publiki povemo, da se v mestu dogaja nekaj izjemnega in enkratnega. Tudi s pomočjo urbanega pohištva.

Stritarjeva ulica, Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo