Slovenska cesta

Kako iz prometne ceste narediti prijetno ulico?

Slovensko cesto, ki predstavlja glavno os skozi prestolnico, so zaznamovale propadajoče fasade, nezazidane parcele, večna gradbišča, prazni lokali, pomanjkljiva in neenotna ulična oprema, strašljivi in zanemarjeni podhodi in pasaže.

Ob priložnosti predsedovanja Slovenije Evropski uniji se je Mestna občina Ljubljana odločila urediti glavno os skozi prestolnico – s sočasno obnovo pročelij, prenovo podhodov, pasaž in ploščadi, ozelenitvijo, osvetlitvijo in postavitvijo uličnega pohištva. Arhitekturno in krajinsko preureditev prostora ter urbane posege so dopolnjevale umetniške postavitve, dogodki in družabne prireditve.

Namen projekta je bil izboljšati videz ulice, preurediti njen najbolj izpostavljen del, iskati možnosti in preizkušati potenciale javnega prostora, preden se ga uredi za stalno, ter predstaviti prebivalcem Ljubljane vse zmožnosti Slovenske ceste, prihodnost tega ambienta in možnosti novega sožitja v prometu.

V dolgoročnem občinskem planu je bila namreč predvidena sklenitev notranjega prometnega ringa in ko je bil ta sklenjen, je Slovenska cesta postala veliko bolj prijazna za meščane, del ceste pa je danes namenjen le javnemu prometu, pešcem in kolesarjem.

Kako iz prometne ceste narediti ulico, s katero in na kateri bodo ljudje radi živeli? Ulica se od ceste ne loči le po velikosti; medtem ko je cesta večino časa namenjena predvsem vozilom, je ulica raje pešcem prijazna. Medtem ko je glavna skrb ceste, da po njej promet nemoteno teče, je na ulici lahko živahno tudi takrat, ko se vse okoli nje ustavi.

Slovenska cesta, Ljubljana

Sodelavci: podžupan prof. Janz Koželj (vodja projekta), Karel Pollak (koordinacija za projekt obnove stavbnih lupin), avtorji projektov: ALUO (Tanja Pak, Monika Lovše, Patricija Vrbnjak, Nina Jordan), Arnoldvuga+, Asobi, Jaka Bonča, Martin Bricelj, Codeep, Sašo Kalan, Karin Košak in Sergej Žlahtič, Marché gostinstvo, multiPlan arhitekti, Matevž Paternoster, Pazi!Park, Plesnašola Urška, Marko Pogačnik in Društvo VITAAA, prostoRož, Slovenska filharmonija, Mateja Starič in Johanna Herr, Zavod KITCH, Zavod Nostalgija, Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., Zavod za turizem Ljubljana, Zavod za turizem Novo mesto, Zveza kulturnih društev Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Sponzorji: Zavod za turizem Ljubljana