Celovita urbana prenova, Savsko naselje

Celovita urbana prenova skozi vključevanje skupnosti

Savsko naselje je eno izmed prvih naselij, zgrajenih v Ljubljani po drugi svetovni vojni. V zadnjih nekaj desetletjih je soseska nazadovala v družbenem, prostorskem in ekonomskem smislu. Njen javni prostor je propadal, bila je brez občutka skupnosti, stopnja kriminala se je višala, odselile so se mestne storitve in socialna struktura prebivalcev se je spremenila.

V letu 2013 smo začeli s projektom Celovita urbana prenova v Savskem naselju na pobudo Oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana, ki je temeljil na vključevanju lokalnih prebivalcev in povezovanju različnih organizacij med seboj. Skozi organizirana in spontana druženja in zbore stanovalcev smo oblikovali program prenove, ki je potekal na več ravneh: v obliki socialnih, kulturnih in športnih dejavnosti, neformalnih druženj in snovanja prostorske vizije soseske. Odprli smo prostor za javno debate kjer se je vsak posameznik ali posameznica lahko vključila na področjih, ki jo zanimajo in navdušujejo. V dveh letih se je v projekt vključilo tudi več različnih strokovnjakov, predstavnikov mestnih institucij ter nevladnih organizacij.

Celovita urbana prenova se osredotoča na skupnost prav toliko, kolikor se osredotoča na prostor. Skozi številne majhne projekte in dogodke in skozi sodelovanje s tremi organizacijami smo lokalne prebivalce opolnomočili pri revitalizaciji javnega prostora. Projekt tako služi kot zgled Ljubljani in podobnim iniciativam v drugih slovenskih mestih.

Projekti, umeščeni v Savsko naselje: Savsko dvorišče, časopis Savčan, Vizija za javni prostor soseske, dogodki na prostem, Hip, hip, hip, super hrib!, Knjižnica REČI, druženja in aktivnosti v Domu skupnosti, urbani vrtovi, študentske delavnice, sodelovanje na BIO50, obveščanje in predlogi za odločevalce.

Savsko naselje

Sodelavci: prebivalci Savskega naselja, MHP, Saprabolt, Smetumet, Ljiljan, Olga Michalik, Aidan Cerar, Jošt Derlink, Irena Ostojič, MOL OUP, OGDP, Urad za mladino, SLS, Četrtna skupnost Bežigrad, FA Ljubljana, OŠ Savsko naselje, Vrtec Mladi rod, Rehabilitacijski center Soča, Regionalni center kreativne ekonomije RRALUR, Knjižnica Otona Župančiča - enota Bežigrad, MAO/BIO50, Inštitut za Urbanizem Grenoble

Podporniki: Mestna občina Ljubljana (2013 in 2014), Creative Europe program, projekt Artizen, Mizarstvo Košak

Foto: Matjaž Tančič, David Lotrič