Savsko dvorišče

Obnova prostora za zunanje aktivnosti

S projektom Savsko dvorišče smo prenovili zunanje prostore Doma skupnosti v Savskem naselju v Ljubljani ter vzpostavili prvo “dvorišče za sosesko”. Zunanji prostor pred domom smo prenovili z namenom, da bo privabil čim več ljudi in lokalnim prebivalcem omogočil, da preživijo čim več kakovostnega prostega časa na prostem.

Prenova je povezala lokalne prebivalce in posameznike, ki obiskujejo Dom skupnosti, ter fizično izboljšala dvoriščni prostor pred zgradbo.

Prenova dvorišča je obsegala tri sklope:

  1. Ureditev zelenja: obrezali smo živo mejo, ki je zapirala poglede in ločevala dvorišče od travnika. Zasadili smo 4 breze.
  2. Izdelavo urbane opreme: dvorišče in travnik smo opremili z ležalniki, piknik mizami, drogovi in visečimi mrežami ter senčnimi platni.
  3. Obnovitvena dela: prepleskali smo kovinsko ograjo ter poslikali in s tem poživili obrabljena asfaltna tla dvorišča.

Že prvi posegi so omogočili širitev programa Doma skupnosti na dvorišče, predvsem pa nas veseli, da so dvorišče vzele za svoje različne ranljivejše skupine kot so otroci ali mlade družine.

Projekt Savsko dvorišče je del Celovite urbane prenove v Savskem naselju.

Savsko naselje, Ljubljana

Podporniki: Mestna občina Ljubljana, jskd, TAM-TAM, Projekt sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa in je del projekta Artizen.

Sodelavci: Aja Sredanović, Tomaž Čeligoj, Bilal Yilmaz, otroci iz Male ulice

Foto: Rok Hočevar in ostali