Podhod Tivoli

Vzpostavljanje osi med Ljubljanskim in Tivolskim gradom

Podhod pri Moderni galeriji predstavlja glavno povezavo mestnega središča s parkom Tivoli. Leži v osi, ki povezuje Tivolski grad z Mestno hišo. Do sredine prejšnjega stoletja je bila to promenada, ki je predstavljala jedro družabnega življenja v mestu.

Oživitev nekdanje promenade na osi, ki bi povezovala Tivolski grad z Ljubljanskim, je bila ena od prednostnih razvojnih nalog. Z zaprtjem Tromostovja in Stritarjeve ulice za motorni promet ter izboljšav v Tivoliju, se je ta naloga začela uresničevati.

Pomemben kamen v tem mozaiku je bila prenova podhoda Tivoli pri Moderni galeriji, ki je bil do preureditve kljub kakovostnemu oblikovanju in osnovnemu vzdrževanju v slabem stanju. Tlaki so bili popokani, ograje razmajane, podhod je bil žrtev vsakodnevnega vandalizma in je predstavljal velik strošek za vzdrževanje.

Poglavitni cilj prenove je sledil viziji mesta:  podhod ni le povezava dveh točk, temveč urbani prostor, ki je lahko park, ulica, sprehajališče, igrišče ali lokacija prireditev.

Pri prenovi sta bili izvedeni dve vrsti posegov: obnova obstoječega in dodajanje novega. Dela so potekala v naslednjih fazah: sanacija kanalizacijskega omrežja, odstranitev grafitov in protigrafitna zaščita betonskih sten podhoda, obnova tlaka v podhodu, postavitev panelov iz vremensko odpornega jekla, prepleskanje in pričvrstitev obstoječih ograj, osvetlitev podhoda ter sanacija stopnic, ki vodijo na levo in desno stran od podhoda. Vsi ti posegi so prostor nadgradili in hkrati zmanjšali možnosti za vandalizem.

Na koncu smo okrogle praznine v stenah obdali z orehovim lesom in omogočili ljudem postanek, počitek, branje knjige ali druženje. Podhod je danes bolje vzdrževan in sprehod do mestnega parka je prijetnejši in varnejši.

Podhod med Moderno galerijo in parkom Tivoli v Ljubljani

Sodelavci: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL (redna vzdrževalna dela), Rima, d.o.o. (gradbena in obrtniška dela), Alukomen, d.d. (kovinarska dela) ter
Javna razsvetljava, d.d. (elektro dela)

Naročnik: Zavod za turizem Ljubljana

Investitor: Mestna občina Ljubljana, Zavod za turizem Ljubljana

Julij 2009