Plečnikov podhod

Tudi infrastrukturni objekti so pomemben del mestnega prostora

Plečnikov podhod je ena najbolj uporabljanih peš povezav med starim in novim delom centra Ljubljane, saj povezuje osrednji mestni park Zvezda s Plečnikovim trgom pred veleblagovnico Maximarket. Arhitekt Bitenc je v šetdesetih letih podhod zelo kvalitetno oblikoval; stopnišča in rampe se počasi spuščajo na nivo podhoda, vmes pa puščajo prostor za predstavitev rimskih izkopanin, ki so bile najdene na tem mestu. V podhodu je bilo že od začetka urejenih nekaj lokalov, ki so sčasoma zaradi nevzdrževanja podhoda propadli. Precej časa so bile stene prekrite z grafiti, omet je odpadal, luči so bile razbite, iz podhoda pa se je širil neprijeten smrad.

Ob prenovi cestišča nad podhodom se je pojavila priložnost ponovne oživitve podhoda. Prenova je temeljila na obnoviti stopnišča in klančine ter na oblikovanju podhoda z lokali. V prvi fazi je šlo za obnovo obstoječih tlakov, stropa, zidcev, stopnic, ograj in zasaditev. Druga faza pa je obsegala dodajanje kovinskih panelov. Glavni cilj je bil narediti podhod spet varen in prijeten javni prostor, ki bo privabil tako mimoidoče kot tudi najemnike lokalov.

Uporabili smo perforirane kovinske stenske panele, ki imajo več funkcij: v njih se skrivajo svetila, smetnjaki in klopi. Perforacija preprečuje grafitiranje, zlata barva pa ustvarja prijetno vzdušje. Vsak drugi panel se lahko odpre, tako da podnevi za njim lahko zasije izložba lokala, ponoči pa zaprti paneli ščitijo stekla pred vandalizmom. Ob vstopih v podhod, kjer je še vedno dovolj dnevne svetlobe, smo namestili lesene klopi, ki se izvijejo iz kovinskih panelov.

Na levi in desni strain podhoda smo za paneli oblikovali dva lokala. V enem je trgovina z igračami in miselnimi igrami, na drugi strani pa fotografska galerija, ki je na tem mestu nekoč že stala.

Po prenovi je podhod spet zaživel. Z odstranitvijo grmičevja se je prostor odprl v park in tako postal prijetnejši. Podhod je sedaj lažje vzdrževati, ponoči pa je dovolj osvetljen, da ne privablja vandalizma.

S prenovo smo želeli pokazati, da so tudi infrastrukturni objekti javni prostor. Če so pravilno oblikovani in – še pomembneje – vzdrževani, nudijo prostor srečevanju in združevanju ljudi ter ustvarjajo boljšo podobo mesta.

Plečnikov podhod, Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

november 2007