Plaža Sava

Da bo sončenje bolj udobno

Za Hidrotehnik d.d. smo oblikovali kamnite ležalnike in tako sodelovali pri ureditvi nabrežja reke Save. Brežina in reka sta bili sanirani na sonaravni način in urejen je bil dostop do vode, za kar sta poskrbeli Mestna občina Ljubljana in Hidrotehnik.

Ležalniki so narejeni iz betona – vrhnja plast je brušena, stranske plasti pa štokane. Po materialnosti spominjajo na velike plošče konglomerata savskega proda, ki ga velika deževja lomijo s strme brežine in ga odlagajo na plaži. Oblikovani so tako, da so na sredini priščipnjeni, kar na zgornji površini omogoča prijetno poležavanje, s spodnje pa omogoča lažjo postavitev na razgiban teren. S tem močnim oblikovnim elementom, ki ga v različnih postavitvah in kombinacijah lahko uporabljamo vzdolž cele reke, razširjamo idejo plaže na celotno brežino Save v Ljubljani.

Plažo Sava najdete na desnem bregu od Črnuškega mostu proti Tacnu, kjer je območje Nature.

 

Območje Nature, reka Sava

Naročnik: Hidrotehnik d.d.

Foto: Lena Hofman

Maj 2018