Rudarska hiša, Idrija (PIRH)

Trajnostna prenova stanovanjske stavbne dediščine

V januarju smo zaključili enoletni projekt PIRH – Trajnostna prenova stanovanjske stavbne dediščine , kjer smo sodelovali z društvom Idrija 2020. S projektom smo naslovili problem opuščanja prenove stanovanjske stavbne dediščine, ki ima številne negativne okoljske in prostorske posledice za slovenske občine. Za primer smo si izbrali idrijsko rudarsko hišo, ki je vrsta arhitekturne gradnje, značilna za Idrijo. Največ tovrstnih hiš je bilo zgrajenih v “stoletju rudarske hiše” med leti 1776 do 1876. Prav rudarska hiša je tista, ki je oblikovala prepoznavno podobo in identiteto mesta Idrija.

V letu 2018 sta bili v okviru projekta v Idriji popisani 102 rudarski hiši. Zaradi številnih predelav jih je samo 18 ohranilo več kot pet tipičnih značilnosti. Le 8 hiš z več kot pet značilnostmi je še vedno naseljenih. Kar polovica od 102 hiš je danes praznih. V času, ko v Idriji in okolici izrazito primanjkuje stanovanj, smo ocenili, da bi obnova in naselitev pozitivno vplivala tako na oživitev mestnega središča kot tudi na krepitev identitete in arhitekturno-urbanistične podobe mesta, vpisanega na UNESCO seznam. Namen projekta je bil torej spodbuditi prenovo in oživitev spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov kot priložnosti za trajnostni razvoj naselij. Obnova je bila zasnovana z mislijo na uporabo in vgradnjo naravnih materialov, vključevanje znanja lokalnih mojstrov in spoštovanje vseh značilnosti stavbne dediščine. Zato je projektno skupino sestavljal bogat nabor strokovnjakov s področjem prenove stavb (konzervatorji, arhitekti, izvajalci) in prostorskih odločevalcev, predvsem na lokalni ravni. Prisotni so bili tudi strokovnjaki s področja gradbene fizike, učinkovite rabe energije, pametnih instalacij, zaščite pred hrupom in požarne varnosti.

Za pilotni primer smo si izbrali hišo Trnovec v Grapi, na stiku ulice Vinka Mohoriča in Mrakove ulice. Hiša, vpisana v register kulturne dediščine, že dvajset let sameva in je bila od nedavnega v lasti občine. Je v zelo slabem stanju, vendar ne brezizhodnem. Zanjo smo načrtovali njeno preobrazbo v dvostanovanjsko stavbo, kjer bo zunanja podoba ohranjena v prvotni podobi, notranjost pa na novo zasnovana glede na sodobne prostorske in bivanjske potrebe.

Vse predloge in ukrepe smo na koncu izdali tudi v obliki kataloga.

Rezultati projekta:

  • izvedbeni načrt trajnostne prenove idrijske rudarske hiše, z vsemi načrti in elaborati, popisom del in oceno investicije
  • vzpostavljena delovna skupina za prenovo
  • poročilo o stanju stanovanjske dediščine na nacionalnem in lokalnem nivoju
  • brošura s smernicami za trajnostno prenovo in bazo podatkov o materialih in izvajalcih
  • zaključna razstava zasnovane prenove na Fakulteti za arhitekturo in v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija
  • okrogla miza v Idriji, kjer smo občini in prebivalcem Idrije predstavili projekt

Idrija

Podporniki: Ekosklad, Ministrstvo za okolje in prostor

Partnerji pri projektu: Idrija 2020, kombinat arhitekti

Foto: Maša Živec

Rendri: Andrej Blatnik

01.05.2018-31.01.2019