Parkplaci

Na petih ljubljanskih ulicah se je namesto parkirnega mesta pojavil park

Parkplac je začasnen »park«, ki zasede prostor enega parkirnega mesta.

Preozki pločniki in vrste parkiranih avtomobilov ponekod onemogočajo razvoj javnega življenja na ulici in širjenje programa javnih pritličij v odprti prostor. Parkplaci preverjajo, ali na določeni ulici obstaja potreba in želja po več prostora, namenjenega ljudem in ne avtomobilom. S projektom smo javni prostor odprli za širšo uporabo: parkirno mesto za en avtomobil smo zasedli s klopjo in zelenjem.

V prometni strategiji Mestne občine Ljubljana je eden od dolgoročnih ciljev tudi zmanjševanje vpliva prometa na okolje in s tem tudi zmanjševanje števila parkirnih mest. S preureditvijo parkirnega mesta v začasni “park” smo se želeli približati tem smernicam ter ponuditi novo obliko javnega prostora, hkrati pa spodbujati prebivalce in obiskovalce, naj namesto avtomobila za premikanje po mestu raje izberejo druge oblike transporta.

Prednost začasnih ureditev je tudi v tem, da so izvedljive v dokaj kratkem času. Večina ljubljanskih ulic ima pod asfaltom razpeljane električne, telefonske vode, kanalizacijo in javno razsvetljavo, kar onemogoča preprosto zasaditev dreves, oziroma bi to zahtevalo prestavitev vseh vodov v enotni kanal. Zato je ozelenitev nekaterih ulic trenutno možna le z drevesi v koritih.

Začasni parki so bili postavljeni v dogovoru s skrbniki v sklopu projekta Zelena prestolnica na Rimski cesti, Beethovnovi in Igriški ulici, Židovski stezi ter Gornjem trgu. Šlo je za začasno ureditev (maj – september 2014) v času, ko je aktualna vožnja s kolesom in zato potreba po parkirnih mestih ni tako izrazita. Kljub temu so skrbniki in uporabniki Parkplacov želeli, da parki ostanejo, zato je občina projekt na njihovo željo podaljšala do konca leta 2015.

Rimska cesta, Beethovnova in Igriška ulica, Židovska steza, Gornji trg, Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Skrbniki parkov: Butik Almira Sadar, Domača peka, Studio Ag Au, lokal Žmauc, Irena Woelle