Parkirišče postane igrišče

Arhitekturna delavnica v okviru skupine Arhitektura in otroci

Skupina Arhitektura in otroci se od leta 2009 ukvarja z izobraževanjem na področju arhitekture. Organizirajo in snujejo delavnice za otroke na temo prostora in arhitekture ter vrsto drugih aktivnosti. V sklopu te skupine smo pripravili tudi delavnico PARKIRIŠČE POSTANE IGRIŠČE.

Večji del javnega odprtega prostora v mestih je namenjen prometu in parkiranju. Spraševali smo se, kakšno bi bilo mesto in odprti prostor brez avtomobilov. V trajnostno urejenem mestu je javni odprt prostor namenjen predvsem ljudem in njihovim dejavnostim, zato poskusimo parkirne površine začasno preurediti v igrišča ali v prostore počitka: parkirišče naj postane oder, tržnica ali galerija na prostem; ulica naj bo za trenutek plesišče ali modno prizorišče. Večnamenski javni prostor ponuja mestu različne možnosti prilagajanja trenutnim programskim in razvojnim zahtevam.

Delavnico smo začeli tako, da smo se ob slikovnem gradivu primerov odprtega javnega prostora (npr. trgov, parkov, otroških igrišč, ulic, nabrežij rek, dvorišč, parkirišč, športnih parkov) z otroki pogovarjali o večnamenski rabi odprtih površin. Izbrano lokacijo, kjer je potekala delavnica (pred galerijo, na parkirišču…) so otroci po lastni zamisli preoblikovali za drugo dejavnost. Uporabili so odpadne materiale in rabljene kose pohištva s pomočjo katerih so ponazorili ali izdelali urbano opremo in druge prostorske elemente (klopi, svetilke, stojnice, odre, igrala, fontane). Otroci so preoblikovane prostore primerjali med seboj in ugotavljali, kakšne dejavnosti omogočajo posamezne nove ureditve.

Hiša arhitekture: Ljubljana, UGM: Maribor

Partnerji: Center arhitekture-zavod za razvoj prostorske kulture, UGM Maribor, Hiša arhitekture

2010