Parki

Kakšne parke potrebuje Ljubljana?

Stanje parkov leta 2005:

S projektom smo želeli opozoriti na zelene površine znotraj mestnega središča in raziskati njihovo vlogo in pomen danes, saj za mesto predstavljajo velik potencial. Večina parkov v središču Ljubljane žal ni na nivoju novodobnih evropskih parkov – ljudje se redko zadržujejo v njih, saj jim primanjkuje parkovna oprema, ni igral za otroke, niso v dovoljšni meri vzdrževani in čiščeni, velikokrat problem predstavljajo tudi pasji iztrebki…

Pri izbiri parkov smo se omejili na ožji center Ljubljane. Z različnimi postavitvami smo poskušali obiskovalcem nakazali možnosti, ki jih ponujajo parki, in vanje pritegniti tako meščane kot turiste. Parke smo začasno opremili z visečimi mrežami, gugalnicami, ploščadmi za posedanje in igro, uredili smo dnevno sobo, postavili hiške na drevesih…

Za zaključek smo organizirali okroglo mizo na temo ‘Kakšne parke potrebuje Ljubljana?’. Povabili smo strokovnjake iz področja arhitekture, krajinske arhitekture, urejanja in sociologije mesta.

Sodelavci: Žiga Testen (vizualna podoba), Špela Verbič-Miklič (odnosi z javnostmi), Maja Vardjan (moderatorka okrogle mize)