Oživimo Gradbeno

V okviru projekta Zelene rešitve – Inovativni pristopi in rešitve za trajnostno prenovo degradiranih in opuščenih območij na Gorenjskem bomo prostoRož v okviru enega leta pomagali zainteresiranim prebivalcem in prebivalkam, društvom in neformalnim skupinam Bohinjske Bistrice oživiti področje nekdanjega Gradbenega podjetja Bohinj (na kratko Gradbene) in na koncu pripravili dolgoročni načrt prenove in razvoja območja.

Podobne prakse že uspešno delujejo tako v Sloveniji kot tudi tujini. Pogosto se manjša mesta ali podeželska naselja srečujejo s pomanjkanjem prostorov za vse vrste dejavnosti, pa naj bodo to kulturni domovi, mladinski centri ali poslovni prostori za male lokalne podjetnike. Priložnost za vzpostavitev teh prostorov jim predstavljajo opuščena območja znotraj naselij, ki potrebujejo nov načrt za njihovo oživitev. Prav preko take oživitve so v tujini že na novo zaživele stare tovarne in drugi zapuščeni prostori, v katerih prebivalci sedaj izvajajo bogat kulturni program. Tudi območje Gradbene vidimo kot prostor, ki lahko na novo zaživi in postane kraj pestrega dogajanja. Letos poleti bomo tako eno od zgradb Gradbene uredili in opremili, tako da lahko postane nov prostor za druženje v Bohinju.

Več o tem, kaj smo že naredili v sklopu projekta, si lahko preberete tu in tu.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Opis operacije: 

Operacija pozitivno vpliva in doprinaša k skladnemu vzdržnemu razvoju podeželskega prostora. Glavni namen operacije je prav aktivacija in razvoj degradiranih in opuščenih območij na podeželju, ki bosta temeljila na razvoju endogenih potencialov: spoštovanju lokalnih vrednot (kulturni identiteti, naravnih vrednotah, arhitekturnih in urbanističnih značilnostih naselij), potrebah lokalnih prebivalcev (aktivnem vključevanju v načrtovanje in sodelovanje pri razvoju, upoštevanje pobud) ter okolju prijaznem razvoju (ureditvi in aktivaciji opuščenih območij).

Cilji operacije: 

  • povečanje vključevanja javnosti v procese prenove opuščenih območij,
  • revitalizacija 5 degradiranih območij na gorenjskem podeželju.

Aktivnosti operacije:  

  • vodenje in promocija,
  • inovativni mehki pristopi za aktivacijo degradiranih in opuščenih območij,
  • pilotne infrastrukturne rešitve za ureditev degradiranih in opuščenih območij.

Rezultati operacije:  

  • novi pristopi aktivnega vključevanja javnosti pri revitalizaciji degradiranih površin,
  • 5 urejenih degradiranih območij (v Stari Fužini na območju TNP, na Blejski Dobravi, v Cerkljah na Gorenjskem in v Češnjevku ter v Bistrici), kar bo posredno vplivalo tudi na oživitev vaških jeder.

 

Gradbena

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Jesenice, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Naklo, Kulturno društvo prostoRož

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 516.150,42 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 299.999,77 € (85 %)