Otroška igrišča

Mesto za ustvarjalne otroke

Oživili smo enjst ljubljanskih otroških igrišč na različnih lokacijah v centru mesta, ki so s svojo inovativnostjo in z definiranim značajem ponudila kakovostnejši ambient za igro, saj so bila prej monotona in zastarela. S popestritvijo ponudbe in dodano opremo, ki jo potrebujejo tako otroci kot starši, so otroška igrišča ustvarila prostor za posebna doživetja.

Projekt je ponudil različne tipe intervencij, ki so pripomogle k popestritvi prostorov za igro. Oprema posameznega igrišča se je prilagajala lokaciji in tako poudarila posamezen značaj prostora, hkrati pa so na posameznem igrišču za najmlajše potekale ustvarjalne delavnice na temo reciklaže, ki so dale projektu tudi širši družbeni pomen.

Poleg prenove igrišč smo organizirali okroglo mizo, na kateri smo poskušali odgovorne organizacije in mestne službe opozoriti na to, da je potrebno otroškim igriščem v mestu nameniti več pozornosti ter uvesti nekatere potrebne spremembe pri urejanju in ravnanju z otroškimi igrišči.

Sodelavci: Marjan Pešič in Jan Tomšič (avtorja igrala v Argentinskem parku),Mojca Janželj Tomažič - Kontrastika (oblikovanje igral na Špici), Matjaž Tomažič – Kontrastika (poslikava igrala na Ajdovem zrnu), društvo Smetumet (otroške delavnice), Matevž Bajde (pomoč pri izdelavi glasbil na lokaciji Križanke), Riko Jerman (svetovalec), Polona Kasal (teksti), Maja Simoneti (moderatorica okrogle mize), Terens Štader (svetovalec), Barbara Žejn (odnosi z javnostmi).