Opazovalnica praznine, Izola

Na obalni cesti stoji opazovalnica, s katere lahko vidite praznino

Ko se je l. 2017 za promet zaprla obalna cesta, je za avtomobili ostala praznina, ki so jo zapolnili ljudje. Obalna cesta je hitro postala najbolj priljubljen prostor za tek, rolanje, kolesarjenje, sprehode in opazovanje morja. Danes, po dveh letih, se v javnosti že pojavljajo ideje, da bi Obalno cesto pozidali. Da je obalni pas med Koprom in Izolo lep prav zato, ker je prazen, opozarja nova instalacija Opazovalnica praznine. Umetniški objekt odpira vprašanja o vrednotah današnjega časa preko prostorske izkušnje – opazovanja. Mimoidočim bo dva meseca omogočala razmišljanje o morju z drugačne perspektive. Avtorji želijo z opazovalnico in s poezijo Tomaža Šalamuna spodbuditi premislek o tem, kako bi bilo, če bi Obalna cesta še naprej ostala nepozidana.

Kaj si na Obalni cesti želijo prebivalci?
Septembra 2018 je na območju nekdanje obalne ceste med Koprom in Izolo potekal dogodek Narišimo obalo, ki je prva akcija množičnega skupnostnega načrtovanja prostora v regiji. Udeležilo se ga je več kot 1000 ljudi iz celotne Slovenije, sosednje Italije in različnih evropskih držav ter z idejami zapolnilo kar 750m role papirja. Predlogi so bili raznoliki in inovativni, v večini predlogov pa je Obalna cesta dojeta kot prostor sprostitve, rekreacije in športa, z vidika tipa podlage pa se jo dojema kot mešanica asfalta/betona, zelenja in skal. Kot najbolj nepriljubljen element so se v predlogih pojavile pozidave in hoteli ter motorizirana vozila na kopnem in v morju. Kot pravijo pobudniki dogodka, predstavniki društva PiNA, je akcija javnost spodbudila k sodelovanju pri urejanju javnega prostora in pokazala, da lahko soodločajo o prostoru. Obsežno analizo in smernice razvoja obalne ceste bo PiNA do konca meseca oktobra posredovala v javnost, v upanju, da bodo podani predlogi upoštevani pri pripravi regionalnega prostorskega načrta.

Za nepozidano obalo se zavzema tudi stroka
Po besedah organizatorjev predlogi sodelujočih kažejo, da si ljudje želijo ohraniti prostor obalnega pasu brez pozidav in velikih posegov. Ta ugotovitev je ključna, saj se sklada s smernicami Zavoda RS za varstvo narave in Direkcije za vode RS, ki na vodnem in priobalnem zemljišču dovoljujejo gradnjo le najbolj nujnih objektov.

Opazovalnica Praznine bo stala na obalni cesti med Izolo in Koprom pri rtu Rex od 13.10.2019 do 13.12.2019.

Opazovalnica Praznine je del projekta Prostori javnosti. V sklopu projekta je društvo PiNa pripravilo informativni video za boljše sodelovanje z javnostjo. 

Podporniki: Ministrstvo za okolje in prostor

Partnerji pri projektu: IPoP, PiNA, Hiša!, Rok Oblak

Foto: Rok Oblak

13.10.2019 do 13.12.2019