Mreža za prostor

Krepimo nevladne organizacije na področju urejanja prostora

Mreža za prostor povezuje strokovne nevladne organizacije na področju urejanja prostora, lokalne pobude in organizirane skupine prebivalcev, ki si prizadevajo za višjo kakovost svojega bivalnega okolja. Mrežno povezovanje nevladnih organizacij na področju urejanja prostora je ključno za doseganje zainteresirane javnosti kot kritične mase, potrebne za okrepitev civilnega dialoga in večje učinke v procesih odločanja na državni in lokalni ravni.

prostoRož smo v okviru Mreže za prostor med leti 2016 in 2019 vodili dve tematski delovni skupini, in sicer delovno skupino za urbano prenovo in začasno rabo ter delovno skupino za izobraževanje. V okviru obeh smo organizirali strokovne dogodke in srečanja, predavali in izobraževali o urejanju prostora ter pripravljali članke za množične in strokovne medije.

2018:

Skupaj z Mrežo za prostor smo se spraševali, kakšno je stanje na področju urejanja prostora v Sloveniji, ko pride do financiranja projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju urejanja prostora. Spomladi 2018 smo izvedli raziskavo “Analiza financiranja NVO na področju urejanja prostora na lokalni ravni“, v kateri smo pregledali javne razpise, izvedli intervjuje s predstavniki občin in raziskali primere dobrih praks iz Slovenije in tujine. Želeli smo prikazati trenutno situacijo na področju financiranja prostorskih nevladnih organizacij iz različnih zornih kotov in pokazati na možne smeri, v katere se lahko financiranje na lokalni ravni še razvije. Povzetek raziskave najdete tukaj.

Raziskavi je jeseni 2018 sledil posvet med deležniki (občinami, ministrstvi in nevladnimi organizacijami), z naslovom “Kako financirati nevladne organizacije na področju urejanja prostora“. Zanimalo nas je, zakaj na področju prostora deluje tako malo organizacij, kakšne so prednosti in slabosti sodelovanja s prostorskimi NVO in kakšne so ovire za razvoj sektorja. Skupaj z udeleženci posveta in z Mrežo za prostor smo oblikovali osnovne smernice za financiranje prostorskih NVO. Izkazalo se je, da za boljši prostor potrebujemo več radovednosti v javnem in nevladnem sektorju.

2019:

Uspešno smo testirali nov format neformalnih strokovnih dogodkov z imenom Pop up Mreže za prostor. Gre za odprt, prijazen dogodek za razpravo o aktualnih temah s področja urejanja prostora, urbanizma in arhitekture, kjer se skupaj srečajo strokovnjaki s posameznih področij in zainteresirana javnost. V letu 2019 smo skupaj z Mrežo za prostor izvedli 3 takšne posvete in sicer o oglaševanju, o javnih površinah, in o trenutnih izkušnjah in težavah, s katerimi se soočajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju prostora. Po zaključku Pop up-a na temo oglaševanja, ki je vzbudil največ zanimanja in odzivov,  so se vsi sodelujoči zavezali k nadaljevanju aktivnosti za ureditev oglaševanja v javnem prostoru.

Veliko pozornosti smo namenili tudi predaji prostorskega znanja in izkušenj bodočim prostorskim strokovnjakom in predstavnikom občin. Slednji v zadnjih nekaj letih kažejo vse več zanimanja za mehke pristope k urbani prenovi in revitalizaciji mestnih središč, vendar jim je sam pristop pogosto preveč tuj, da bi se ga upali lotiti v lastni občini. V ta namen smo pripravili predavanja o mehkih prostopih k urbani prenovi za predstavnike gorenjskih in priobalnih občin ter za tri slovenske občine, ki so izkazale dodatno zanimanje (Škofja Loka, Kamnik, Nova Gorica). V Kranju in Ljubljani smo organizirali tudi vodenja po soseskah in mentorirali Pisarno za prenovo v Novem mestu. Da bi v prihodnosti bilo vse več prostorskih strokovnjakov, ki bi v občinah znali izvajati nove metode urejanja prostora, smo izvedli tudi predavanje o začasni rabi na Fakulteti za Humanistične študije v Kopru in o urbani prenovi na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

Slovenija

Partnerji: Inštitut za politike prostora, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Slovenska kolesarska mreža, DUO, Društvo Hiša!, est=etika, Pazi!park in drugi Podpornik:Ministrstvo za javno upravo, Evropski socialni sklad Evropske unije

2014 - danes