Mladibor

Sodelovanje mladih pri načrtovanju inovativnih urbanih vsebin

Mladibor je projekt, ki ga je zavod Bunker zasnoval skupaj s partnerji, med katerimi je bil tudi prostoRož. Namenjen je bil mladim v Mariboru in predstavljanju umetniških orodij, ki bi mlade spodbudila k dejavni vključitvi v ustvarjanje inovativnih vsebin v urbanem okolju.

Tako smo leta 2011 izvedli delavnico, na kateri smo tematizirali šolsko dvorišče, leto kasnejesmo se osredotočili na javni prostor, leta 2013 pa smo se ukvarjali z urbanim vrtnarjenjem.

Prvo leto smo se posvetili zamisli začasne preureditve šolskega dvorišča, ki bi dijakom nudilo zunanje okolje za kakovostno preživljanje prostega časa. Z dodajanjem novih elementov opreme je bilo mogoče zagotoviti karseda raznoliko uporabo zunanjega prostora.

Leta 2012 so na delavnici dijaki spoznavali staro mestno jedro Maribora. Odkrivali so, kaj se skriva na trgih in ulicah, za hišami ali pod mostovi. Razmišljali so o tem, za kaj vse bi te prostore lahko namenili in kako bi jih pomladili, da bi postali prijetni in pritegnili pozornost. Udeleženci delavnice so skupaj z mentorji oblikovali dve prostorski instalaciji, eno v Žičkem prehodu in drugo na prehodu med Židovsko četrtjo in Lentom, in jih ponudili na uporabo obiskovalcem in prebivalcem Maribora.

Leta 2013 smo delavnico trajnostnega vrtnarjenja izvedli v sodelovanju z Varuhi semen. Dijake, ki so želeli postati dejavni člani skupine šolskih vrtnarjev, smo seznanili s pojmom biodiverzitete in kakovostjo semen. Izdelali smo pripomočke za sušenje in shranjevanje semen, spomladi pa smo na dvorišču gimnazije postavili prve šolske grede.

Sodelovanje mladih pri načrtovanju inovativnih urbanih vsebin

Partnerji: Zavod Bunker, Druga gimnazija Maribor,

Naročnik: Druga gimnazija Maribor

Maribor 2011 - 2013