Mestni stoli

Kje ob Slovenski cesti bi lahko bral knjigo, pojedel sendvič… ?

Sam mestni projekt »Slovenska cesta« je želel vzpostaviti kvalitetnejši javni prostor vzdolž osrednje mestne ulice. Eden od opaznejših posegov v okviru omenjenega projekta je bil prav postavitev večjega števila mestnih stolov, od Filozofske fakultete do križišča Slovenske in Tivolske ceste. Namen postavitve je bil prikazati ulico kot prostor številnih kakovostnih in prijetnih prostorov za sedenje in druženje, mimoidočim nuditi možnost počitka ter preizkusiti novo urbano pohištvo.

Začasni poseg, ki naj bi nakazoval možnost preureditve Slovenske ceste v manj prometno in pešcu bolj prijazno, je bila postavitev mestnih stolov. Ob Slovenski cesti kot glavni osi prestolnice je obstjalo le nekaj klopi, mi pa smo za dodatne postavitve stolov izbrali različne prostore. Nekje so bili stoli umaknjeni od prometa, drugje so služili udobnejšemu čakanju na prihajajoči avtobus, ponekod so bili postavljeni le kot presenečenje ali opozorilo na uporaben prostor. Postavitve stolov so bile zasnovane tako, da se prilagajale posameznim ambientom, ki jih Slovenska cesta ustvarja ob stiku s parki ali trgi. Stole, ki so se izkazali za najuspešneje locirane, smo tudi po določenem obdobju pustili na prvotnih lokacijah, ostale pa smo prerazporedili ali reciklirali.

Slovenska cesta v Ljubljani

Sodelavci: studio Asobi

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Sponzorji: Zavod za turizem Ljubljana, Mestna občina Ljubljana

Foto: Matevž Paternoster, Andraz Seifert