Kozolec

Zunanja ureditev trga nad garažno hišo Kozolec

Prostor med Slovensko cesto in Kersnikovo ulico je zaradi skupka stavb različnih gabaritov zgrajenih v različnih časovnih obdobij, nekaj prav posebnega. V osnovi je to stanovanjsko dvorišče, vendar pa zaradi svoje dimenzije deluje bolj urbano, raznoliko in centralno. Povezuje dve pomembni ulici, ob katerih se niza več različnih programov, od avtobusne postaje, glavne knjižnice, študentskega kluba, borze, restavracij, barov, poslovnih stavb do stanovanj.

Po kar nekaj letih katastrofalno slabega stanja, se je v omenjenem prostoru uredila podzemna garaža. Center mesta je dobil nov javni prostor. Želja in apetitov je bilo veliko; knjižnica potrebuje predprostor za manjše prireditve in stojala za kolesa, zaposleni senco za malico na svežem zraku, otroci stanovalcev igrišče, starejši stanovalci zelenje in klopi za čakanje na avtobus ali opazovanje mimoidočih, študenti prostor za diskusije in še bi lahko naštevali. Cilj oblikovanja novega trga je bilo združevanje vseh naštetih želja in puščanje prostora za še nepredvidene.

Trg med objekti je bil projektiran na način, ki omogoča in spodbuja prost pretok peščev in kolesarjev skozi prostor, ter hkrati tvori več različnih ambientov. Nanj se prečno odpirata dva prehoda med Kersnikovo ulico in Slovensko cesto, na severni strani pa se trg nadaljuje v že obstoječi del trga. Na trg smo postavili urbano opremo: klopi, korita z drevesi, različne drevesne vrste in plezalke, stojala za kolesa, koše za smeti, ulične svetilke.

Na novem trgu v centru mesta si želimo, da bi se prepletali najrazličnejši programi, namenjeni različnim starostnim in socialnim skupinam. Program bi se odpiral na trg in tako skrbel za življenje v prostoru. Nanj se lahko opirajo že obstoječi gostinjski programi: Cafe Metropol, lokal Companeros in okrepčevalnica s hitro prehrano, ter nekatere kulturne ustanove: Mestna knjižnica, Kiberpipa, Klub k4, Galerija Kapelica.

Knjižnica, ki bi se prostorsko in programsko odprla na trg, bi lahko prispevala k novim vsebinam in kvalitetam na trgu. V navezavi nanjo, bi se na trgu lahko odvijali literarni, glasbeni in gledališki dogodki, predavanja, razstave in podobno. Takšno prepletanje vsebin bi ustvarilo prostor, ki ga v Ljubljani trenutno še ni.

Trg nad parkirno hišo Kozolec, Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Vodja projekta: Studio Locus d.o.o.