Kostanjčkove potke

Izvedba serije delavnic z otroci in preureditev igrišča v Kostanjčkovem vrtcu

Namen delavnice je bil vključevanje otrok in vzgojiteljic v načrtovanje in prenovo dela igrišča pred vrtcem. Organizirali smo pet delavnic preko katerih so se otroci seznanili z različnimi materiali in obdelavami javnih površin. Skozi delavnico nas je vodila zgodba o Kužku in Mucku, ki za en dan zbežita zdoma in se potepata po različnih javnih prostorih. Spoznali smo metode načrtovanja javnih površin in opazovali materiale, ki smo jih našli v okolici vrtca. Z različno dolgimi vrvmi smo na dvorišču začrtali potek dveh prepletajočih se poti. Na delovnem pikniku, katerega so se poleg gradbenih podjetij udeležili tudi otroci, starši in vzgojitelji smo na koncu uredili dve poti iz dvanajstih različnih materialov. Otroci lahko sedaj kadarkoli preizkušajo, katere podlage so vroče, katere hladne; katere so grobe, katere drsijo, ene se napijejo vode, kadar dežuje; po katerih je treba hoditi zelo počasi, po katerih pa lahko tečemo… S projektom smo poleg seznanjanja otrok z različnimi lastnostmi materialov želeli vzpodbuditi tudi njihovo opazovanje in zavedanje o javnem prostoru.

Vrtec mladi rod, Kostanjčkov vrtec, Ljubljana

Sodelavci: pisateljica Mira Zelinka, vzgojiteljica Majda Stergar, Meta Turk

Naročnik: Vrtec mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec

Podporniki: Teracerstvo Ostrovrhar, Ilanotech, Trajnice Strgar, Kpl, Imont, Wienerberger, Pgm Hotič, Mineral