Javne površine v soseskah so pomembne

Raziskovalna naloga, ki identificira probleme, išče rešitve in predlaga ukrepe

Skozi svoje delo na terenu ugotavljamo, da se položaj javnih površin v urbanih središčih in soseskah naglo spreminja. Menjajo se tudi njihovi lastniki. Posamezne dele kot pripadajoča zemljišča pridobivajo etažni lastniki blokov v soseski, druge kupujejo posamezniki ali podjetja, tretje pa želi v svoji lasti ohraniti občina. Javne površine tako postajajo razdrobljene, saj imajo po pridobitvi zemljišča lastniki dokaj proste roke glede posegov,ki jih bodo izvedli na površini.

Posledice so delno že vidne. Soseske lahko v nekaj letih ostanejo brez odprtih javnih površin, ki dvigujejo kakovost bivanja in so ključnega pomena za zdravje prebivalcev in družabno življenje naselja. Če ni jasno, kdo je lastnik javnega prostora v soseskah, kdo ga vzdržuje, kdo uporablja ter kaj pomeni javno dobro, je nemogoče izvajati urbano prenovo.

V skupini prostoRož smo izvedli obsežno raziskavo z naslovom Javne površine v soseskah. Opravili smo intervjuje s prebivalci sosesk, predstavniki občin in pristojnih ministrstev, pravniki ter urbanisti in strokovnjaki za javni prostor. Zbrali smo njihova mnenja, prepoznali skupne težave in poiskali nekatere ukrepe, ki lahko ohranijo in dvignejo kakovost javnih površin v soseskah. Vse intervjuje smo skupaj s primeri dobre in slabe prakse objavili na strani javnepovrsine.wordpress.com, odgovore pa smo strnili v plakat, ki identificira ključne probleme in predlaga konkretne ukrepe, ki lahko ohranijo in dvignejo kakovost javnih površin.

Ukrepamo lahko na področjih načrtovanja, financiranja, zakonodaje, komunikacije, upravljanja, lastništva in družbenih sprememb. Raziskava jasno kaže, kateri so tisti ukrepi na katerih lahko začnemo delati takoj, tako vlada, lokalne uprave, stroka, kot tudi nevladne organizacije. V prostoRožu smo na podlagi raziskave oblikovali nadaljevanje projekta v obliki delovnih posvetov v izbranih občinah.

Javne površine v soseskah so pomembne

Partner: Irena Ostojić Udia

Naročnik/Podpornik: Projekt sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa in je del projekta Artizen

Povezava: Javne Površine