Igrišče Tabor

Uresničujemo želje iz Zemljevida želja

Ideja o izvedbi otroškega igrišča pred Hotelom Park izhaja iz projekta Zemljevid želja, ki smo ga avgusta 2011 izvedli na ploščadi pred Etnografskim muzejem v Ljubljani. Namen omenjenega projekta je bil spodbuditi lokalne prebivalce, da izrazijo svoje želje in potrebe glede javnega prostora na Taboru. Med 224 zbranimi željami je bilo preko 40 takih, ki so omenjale otroško igrišče ali igrala.

Zasnova igrišča omogoča prostor za igro več starostnim skupinam in se ne omejuje le na na najmlajše. K skupinski igri na igrišču so vabljeni tudi osnovnošolci in dijaki. Ob igrišču je veliko možnosti za posedanje starejših generacij, ki lahko opazujejo otroško igro ali se zaradi večjih igral vanjo tudi aktivno vključijo.

Igrišče se ne osredotoča na igro posameznega otroka. Igrala so zasnovana tako, da se na njih lahko igra več otrok hkrati. S tem in z vključevanjem različnih generacij v prostor igrišča se tvorijo tudi socialni stiki med otroci in starejšimi. S tem otroci niso ločeni in pod pretvezo varnosti izključeni iz življenja mesta.

Ker je igrišče umeščeno v četrt Tabor, se tematsko naslanja na tabor in tabornike. Z različno postavitvijo šestih trikotnih hišic in nekaj dodatkov ustvarjamo različne ambiente: ob jezeru, v gozdu, ob tabornem ognju, ob hrastovi mizi… Ambiente med seboj povezuje pot iz recikliranega asfalta, na katero so navezane peščene površine z igrali. Dostop avtomobilov je omejen s tremi hrastovimi hlodi, poslikanimi v velike gosenice. Tobogan in nihajna gugalnica, ki sta na igrišču stala že pred prenovo, skrbita za gibalne potrebe otrok. Ob igrišču stojijo štiri klopi barok in večja polkrožna klop, ki omogoča zadrževanje tudi drugim generacijam meščanov.

Tabor, Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Foto: Mojca Janželj