Igrišče Kolodvorska

Ureditev novega igrišča pred Kinodvorom

Igrišče otrokom omogoča plezanje in opazovanje drevesnih krošenj. Gozdnati značaj prostora je bil izhodišče za oblikovanje igrišča in izbiro igral. Igrišče spodbuja fizično rekreacijo in razvoj gibalnih spretnosti otrok. Sestavljajo ga vžigalice iz okroglic, viseča mreža, talne krogle in tri plezala: plezalna mreža, horizontalna lestev in drog.

Kolodvorska ulica, Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Foto: Mojca Janželj

September 2012