Oživitev Triglavske ceste, Bohinjska Bistrica

Dolgoročna ureditev in kratkoročna revitalizacija industrijskega območja

V številnih manjših naseljih kljub hitremu razvoju novih oblik dela, kulturnega udejstovanja in druženja pogosto manjkajo prostori, ki bi služili kot kreativna in podjetniška stičišča. Priložnost za vzpostavitev teh prostorov predstavljajo degradirana industrijska območja. Občina Bohinj se spopada s situacijo, kjer so vsi obstoječi prostori zasedeni s turističnimi dejavnostmi. Širše območje železniške postaje v Bohinjski Bistrici predstavlja prostor, kjer se lahko razvijejo novi prostori za mlade podjetnike in kreativce.

Oživitev območja je vključevala:

1. Ureditev potniškega terminala
2. Parkovno ureditev ob Belici
3. Kratkoročno programsko revitalizacijo

Za občino Bohinj smo pripravili celovit načrt revitalizacije območja ob železniški postaji, ki je vključeval prostorsko preveritev za umestitev glavne avtobusne postaje ter mehke ukrepe za oživitev zapuščenih stavb Gradbenega podjetja Bohinj. S predlaganimi ureditvami bi ta del Bohinjske Bistrice dobil osrednjo vlogo gospodarskega in družbenega dogajanja. 

Izdelali smo načrt prenove nabrežja Belice, ki deluje kot vstopna točka proti novi avtobusni postaji in Gradbeni. Ob nabrežju se bo prenovil obstoječi kostanjev in topolov drevored, postavile klopi in označevalne table, ter sanirali profil ceste. Gre za manjšo ureditev, prvi korak, ki bo bistveno prispevala k revitalizaciji območja.

Pri revitalizaciji območja Gradbene smo izhajali iz potreb lokalnih prebivalcev, manjših podjetij in kreativnih posameznikov, ki so bili ves čas vključeni v aktivnosti. S testno akcijo smo raziskovali želje in potrebe ter iskali najboljši način, kako območju Gradbene vdihniti novo življenje in na njem ustvariti nove zgodbe.

Organizirali smo nekaj delovnih akcij, dve javni razpravi, dan odprtih vrat ter več srečanj z uslužbenci občine Bohinj. Danes je večina prostorov, od skladiščnih in delavniških do pisarniških prostorov, oddanih. Gradbena je zaživela v novi luči. Naseljujejo jo destilarna, tiskarna, pakirnica sladkorja in druga manjša podjetja ter Kamra – nov galerijski in projektni prostor, ki gosti razstave, delavnice in kulturne večere.

 


Projekt: Zelene rešitve – Inovativni pristopi in rešitve za trajnostno prenovo degradiranih in opuščenih območij na Gorenjskem
Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Jesenice, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Naklo, Kulturno društvo prostoRož
Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 516.150,42 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 299.999,77 € (85 %)
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Opis operacijeOperacija pozitivno vpliva in doprinaša k skladnemu vzdržnemu razvoju podeželskega prostora. Glavni namen operacije je prav aktivacija in razvoj degradiranih in opuščenih območij na podeželju, ki bosta temeljila na razvoju endogenih potencialov: spoštovanju lokalnih vrednot (kulturni identiteti, naravnih vrednotah, arhitekturnih in urbanističnih značilnostih naselij), potrebah lokalnih prebivalcev (aktivnem vključevanju v načrtovanje in sodelovanje pri razvoju, upoštevanje pobud) ter okolju prijaznem razvoju (ureditvi in aktivaciji opuščenih območij).
Cilji operacije:  povečanje vključevanja javnosti v procese prenove opuščenih območij; revitalizacija 5 degradiranih območij na gorenjskem podeželju.
Aktivnosti operacije:  vodenje in promocija; inovativni mehki pristopi za aktivacijo degradiranih in opuščenih območij; pilotne infrastrukturne rešitve za ureditev degradiranih in opuščenih območij.
Rezultati operacije:  novi pristopi aktivnega vključevanja javnosti pri revitalizaciji degradiranih površin; 5 urejenih degradiranih območij (v Stari Fužini na območju TNP, na Blejski Dobravi, v Cerkljah na Gorenjskem in v Češnjevku ter v Bistrici), kar bo posredno vplivalo tudi na oživitev vaških jeder.

 

Bohinjska Bistrica

Podpornik: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Partnerji: BSC Kranj, Občina Bohinj, kombinat arhitekti

Sodelujoči: Kamra, Društvo mladih Bohinj, OŠ dr. Janeza Mencingerja

Foto: Klara Otorepec, Vesna Skubic

januar 2019 - junij 2021