Eipprova ulica

Serija aktivnosti za revitalizacijo južnega nabrežja Gradaščice

Eipprova ulica, nekdanje pristanišče ob južnem bregu Gradaščice, je s svojim enkratnim ambientom pomembno lokalno stičišče četrtne skupnosti Trnovo. Žal pa je velik del te ulice poln parkiranih avtomobilov, tako da je pogled in stik z reko popolnoma onemogočen.

Z željo, da se to problematiko osvetli, smo izvedli serijo aktivnosti. Prva je bila organizacija dogodka Ulična zabava na Eipprovi ulici. Enodnevno zaprtje ulice, delavnice s prebivalci, razstave in obisk priznanega strokovnjaka za prometno politiko po meri prebivalcev Jana Gehla so pustili dolgoročne posledice. Gehlov prispevek v obliki svetovanja, delavnice in predavanja je korenito posegel v sprejemanje nove prometne politike, dogodek pa je bil začetek dolgoletne promocije hoje in kolesarjenja po mestu. Mestna občina Ljubljana se je po tem dogodku odločila za pripravo dokumentacije za prenovo ulice in sprememb prometnega režima. Dogodek je poleg tega vzpodbudil tudi organizacjo različnih drugih prireditev na ulici.

S projektom smo želeli pokazati, da lahko tudi z manjšimi dogodki, ki ne zahtevajo velikih finančnih vložkov, pokažemo na potenciale prostora in dosežemo tudi dolgoročne in bolj zahtevne izboljšave v prostoru. Prostor bo po novem namenjen prebivalcem in ne avtomobilom.

Eipprova ulica, Ljubljana

Partnerji: Za Mesto Po Dveh, Urbanistični Inštitut Republike Slovenije, Inštitut za politike prostora - IPoP in Fakulteta za arhitekturo

Naročnik: Mestna Občina Ljubljana (Civitas Elan)