Peščem in kolesarjem prijazno ulico so pomagali oblikovati otroci

Čufarjevo ulico dnevno prečka skoraj dva tisoč otrok in najstnikov. Zato je bilo pri njeni ureditvi ključno, da postane prijazna do pešcev in kolesarjev.

Z drobnimi posegi in z delno spremembo prometnega režima smo omejili avtomobilski promet in na ulici tako omogočili bolj brezskrbno hojo, igro in počitek. Ulično pohištvo smo zasnovali in izdelali skupaj z dijaki in osnovnošolci, z najmlajšimi otroci pa smo skozi serijo delavnic oblikovali interaktivna igrala.

Projekt predstavlja pomemben prispevek k zmanjševanju avtomobilskega prometa v neposredni bližini šol in vrtcev ter spodbuja starše, da otroke v izobraževalne institucije pripeljejo peš ali s kolesom.

 

Čufarjeva ulica, Ljubljana

Partnerji: Gimnazija Ledina, Dijaški dom Tabor, OŠ Toneta Čufarja, Zavod BOB

Podporniki projekta: Mestna občina Ljubljana, Mladinski svet Ljubljana, Vrtec Ledina, Mizarstvo Tratar Marjan s.p.