A-PLACE

Krepitev vezi med prostori in ljudmi

Prostor igra ključno vlogo pri gradnji identitete posameznikov in skupnosti. Je rezultat interakcije med ljudmi, prostori in dejavnostmi. V naših globalnih in večkulturnih družbah ustvarjanje prostora vključuje več drugih prostorov, akterjev, zaznav in medijev. Vendar vseh pomenov, ki so vezani na določen prostor, ne zaznajo vedno vsi člani skupnosti. Zato pogosto prihaja do nerazumevanja, konfliktov ali celo nestrpnosti v prostorih, ki bi lahko zaradi pestrosti njihovih uporabnikov lahko bili pomembni prostori multikulturnih srečevanj. Pri tem lahko umetniške prakse uspešno delujejo kot katalizatorji oziroma vmesni člen med prostori in uporabniki. Pomagajo razkriti različne pomene prostorov, ki jih lahko hkrati zaznava več socialnih skupin in jim pomaga s prostorom ustvariti vezi, ki presegajo kulturne in fizične meje. 

Sodobne prostorske prakse so žal ustvarile množico ne-prostorov, torej prostorov, s katerimi ljudmi ne znajo oziroma ne morejo vzpostaviti odnosa. Ne-prostori so lahko posledica globalnih trendov kot so gentrifikacija, migracije in množični turizem ali lokalnih specifik kot so nejasna lastništva in zastala gradnja. S pomočjo kreativnih prostorskih praks se projekt A-Place osredotoča na krepitve vezi med ljudmi in prostori v šestih evropskih mestih (Barceloni, Bologni, Bruslju, Lizboni, Ljubljani in Nikoziji). V vsakem mestu bo na izbranem prostoru skupaj z umetniki in lokalnimi skupnostmi izvajal različne aktivnosti ustvarjanja prostora in spodbujal aktivno udeležbo več akterjev (rezidenčnih umetnikov, sosedov, študentov in učiteljev, kulturnih delavcev in nevladnih organizacij) pri gradnji boljše, vključujoče in podporne skupnosti.

Ljubljana, Barcelona, Nikozija, Bologna, Bruselj, Lizbona

Podpornik: EU Kreativna Evropa

Partnerji: La Salle Universidad Ramon Llull (Barcelona), Fakulteta za arhitekturo Univerza v Ljubljani, Faculteit Architectuur KU Leuven (Bruselj), Alive Architecture (Bruselj), Urban Gorillas (Nikozija), Universidade Nova de Lisboa (Lizbona), Screen Projects (Barcelona), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa (Lizbona), City Space Architecture (Bologna)

2020 - 2024