Oživljamo Bohinjsko Bistrico

Leta 1906 je prestolonaslednik Franc Ferdinand slovesno odprl bohinjski predor, enega najpomembnejših predorov na trasi nove proge, ki je povezala Srednjo Evropo s Trstom. Proga je bila velika pridobitev za celo takratno monarhijo, Bohinjcem pa je odprla okno svet, ter jim po gospodarski katastrofi, ki jih je doletela, ko so pogorele fužine v Bohinjski Bistrici, odprla nove možnosti razvoja predvsem na turističnem področju. (Vir: bohinj.si)

V številnih manjših mestih ali podeželjskih naseljih manjkajo prostori za vse vrste dejavnosti, pa naj bodo to kulturni domovi, mladinski centri ali poslovni prostori za male lokalne podjetnike. Priložnost za vzpostavitev teh prostorov predstavljajo degradirana in opuščena območja znotraj podeželskih naselij (npr. neurejene zelene površine, deli vasi in vaških jeder, ki jih pestijo pomanjkanje vsebin in opuščanje dejavnosti, slaba podoba krajinskega ambienta,…), ki potrebujejo nov načrt za njihovo oživitev.

ProstoRož bo letos pripravil celoviti načrt revitalizacije za širše območje železniške postaje v Bohinjski Bistrici. Načrt bo temeljil na prostorskih analizah in raziskavi želja in potreb lokalne skupnosti ter bo predstavljal primer dobre prakse vključevanja javnosti v ureditev degradiranega območja. Z mehkim ukrepimi in testno akcijo oživljanja javnih površin bomo skupaj s prebivalci, občino, lokalnimi društvi in drugimi deležniki iskali najboljši način, kako nekoč zamenitemu območju, ki ga je obiskal sam Franc Ferdinand, vdihniti novo življenje in na njem ustvariti nove zgodbe.

Sodelovanje z Bohinjsko Bistrico poteka v sklopu razpisa LAS Gorenjska košarica pri projektu Zelene rešitve – Inovativni pristopi in rešitve za trajnostno prenovo degradiranih in opuščenih območij na Gorenjskem. Projekt zajema 5 različnih podeželskih naselij, ki zaradi naravnih razmer razpolagajo z majhnim deležem ravninskih površin, vse lokalne skupnosti pa se srečujejo s problemom pomanjkanja prostora za dejavnosti.