Neobvezno branje 1: Začasne intervencije

Na prostoRožu smo ugotovili, da lahko z začasnimi projekti hitro in poceni spreminjamo prostore, ki so bili zapuščeni ali pa so propadali zaradi pomanjkanja financ in interesa. Začasna intervencija spremeni percepcijo prostora in ustvari zanimive priložnosti, da se prebivalci in uporabniki vključijo v proces oblikovanja.

Ko so konvencionalna orodja za načrtovanje in urejanje prostora prepočasna ali neučinkovita zaradi nejasnega lastništva, lahko začasne intervencije pokažejo potencial urbanih prostorov, na katere so odločevalci in prebivalci že zdavnaj pozabili.

Kljub temu je nujno, da se zavedamo omejitev, ki jih imajo začasne intervencije. Na lastnih projektih smo spoznali, da imajo lahko začasne intervencije zavajajoč učinek, če ni jasno, kakšni so dolgoročni nameni lastnikov in upravljavcev prostora. Nevarnost je toliko večja, če je proces ustvarjanja začasne intervencije participatoren. Druga nevarnost je “prevelik” uspeh začasne rešitve, ki lahko postane bolj priljubljena od predvidene trajne rešitve. Sprašujemo se, kako prožni bi morali biti planski dokumenti in načrti lastnikov v tem primeru.

Priporočamo:
1. Slovenija: Učinek začasnih intervencij za slovenska mesta
prostoRož: To Build the City on Temporary Success (Journal of Public Space)
2. Amsterdam, Bratislava, New York: Konflikt med skupnostnimi projekti in nepremičninskimi projekti, katerih cilj je maksimizacija dobička
Chiara Dorbolò: We Participate, They Profit (Failed Architecture)
3. London: Eden od najboljših začasnih projektov v zadnjih letih in njegov konec
Ooze & Marjetica Potrč: King’s Cross Pond Club & Peticija za ohranitev King’s Cross Pond Cluba

Neobvezno branje so bralna priporočila o temah, ki trenutno niso življenjsko pomembne, vendar bodo zanimive vsem, ki se ukvarjate z javnim prostorom. Bralna priporočila nastajajo v sklopu delavnice A-place, kjer bomo letos na skrivni lokaciji ene od ljubljanskih gradbenih jam študente vodili skozi naš proces raziskovanja in ustvarjanja prostora. Ker bomo s študenti do preklica delali samo po spletu, bomo naše zapiske in zanimive članke o javnem prostoru delili z vsemi.