Neobvezno branje 3: Gradbeni materiali

Eden izmed najpogostejših gradbenih materialov, ki ga najdemo v skoraj vseh gradbenih projektih, pa naj gre za stavbe, mostove, ceste, viadukte, podporne zidove… je beton.

Čeprav so beton uporabljali že v antičnem Rimu in potem nanj za dolgo časa pozabili, je na svoji pravi popularnosti je začel pridobivati v drugi polovici 19. stoletja, ko se je betonu dodala jeklena armatura. S tem je bil izumljen armirani beton, ki je postal najbolj uporabljeni gradbeni material sodobne družbe. Je odporen, dostopen in cenovno ugoden, žal pa je beton hkrati tudi velik onesnaževalec okolja. Za njegovo proizvodnjo je po ocenah Združenih narodov letno potrebno izkopati kar 40 milijard ton peska, pri čemer izkop spreminja topografijo zemeljskega površja. Proizvodnja betona je odgovorna tudi za 7% vseh svetovnih letnih izpustov CO2 v ozračje. 

Problema pa ne predstavlja zgolj beton. Poraba vseh gradbenih materialov na planetu se je od leta 1970 namreč povečala kar za štirikrat. Od tega se približno 40% vseh svetovnih surovin danes porabi za gradnjo stanovanj in drugih bivalnih objektov, od vseh odpadnih materialov pa je 31% tistih, ki prihajajo iz infrastrukture in gradbeništva. Gradbeni sektor je na svetovni ravni tako drugi največji onesnaževalec okolja, kar velja tudi na slovenski ravni, saj po podatkih Statističnega urada iz leta 2018 odpadki iz gradbeništva predstavljajo malo manj kot polovico vseh nastalih odpadkov (8,4 milijona ton) v Sloveniji. Gradbeni odpadki so tudi razlog, da se je količina vseh nastalih odpadkov v Sloveniji glede na prejšnje leto povečala za skoraj 36%.

Jasno je, da se bosta morala gradbeništvo in arhitektura soočiti z vprašanjem uporabe in proizvodnje materialov. Vse bolj vidne posledice podnebnih sprememb in primanjkovanje konvencionalnih naravnih surovin terjajo tako nove tehnike dela kot tudi nove materiale. Številni arhitekti, gradbeniki, umetniki in drugi, ki se pri svojem delu ukvarjajo z obdelovanjem materialov, so začeli svoje moči usmerjati v raziskovanje novih trajnostnih materialov in načinov za predelavo in ponovno uporabo obstoječih materialov. Z uspešno zgrajenimi projekti so že dokazali, da gradnja iz materialov, kot so primer glina, blato in les ni nujno omejena zgolj na gradnjo tradicionalnih bivališč, temveč lahko s premišljeno obdelavo in kombinacijo različnih materialov ustvari moderne stanovanjske stavbe, elegantne muzejske dvorane in celo nebotičniško visoke poslovne objekte.

A četudi je uporaba novih materialov dobrodošla in nujna, je tudi ob tem potrebna določena mera previdnosti, saj je poleg samega materiala potrebno upoštevati tudi njegovo obstojnost, transport, možnost predelave in proizvodnjo. Tako nekateri že opozarjajo, da lahko nepremišljen posek in uvoz dreves za leseno gradnjo, ki postaja vse bolj priljubljena, povzroči veliko škodo za okolje. Ne glede na to, ali bo naša prihodnost betonska ali lesena, moramo že zdaj začeti gradbene materiale uporabljati bistveno bolj premišljeno in iz njih graditi objekte, ki bodo zdržali test časa.

Priporočamo:
1. Kako graditi samo z uporabo že obstoječih materialov?
The case for … never demolishing another building
2. Pesek je glavna sestavina gradbenih materialov, a ga počasi zmankuje…
Built on sand
3. Karantensko gradbeni premislek o wc papirju
Can we build bridges from paper we flush down the toilet?
4. Prednosti in pasti trajnostne gradnje
As Mass Timber Takes Off, How Green Is This New Building Material?
5. Betonski objekti s premišljenim življenjskim ciklom
Kombinat arhitekti: parkirna hiša P+R sonce v Kopru
Franz&Sue: stadtelefant

Neobvezno branje so bralna priporočila o temah, ki trenutno niso življenjsko pomembne, vendar bodo zanimive vsem, ki se ukvarjate z javnim prostorom. Bralna priporočila nastajajo v sklopu delavnice A-place, kjer bomo letos na skrivni lokaciji ene od ljubljanskih gradbenih jam študente vodili skozi naš proces raziskovanja in ustvarjanja prostora. Ker bomo s študenti do preklica delali samo po spletu, bomo naše zapiske in zanimive članke o javnem prostoru delili z vsemi.