Prenove idrijskih rudarskih hiš (PIRH-II)

V januarju 2020 bomo ponovno oživljali idrijske rudarske hiše! V Občini Idrija so zaščiteni številni objekti, ki pričajo o bogati idrijski stanovanjski dediščini. V različnem stanju pa je v Idriji še 100 rudarskih hiš in več kot 10 prhavzov. Naseljeni objekti so bili v preteklosti zaradi novih življenjskih potreb predelani in dograjeni, s tem pa žal izginja nesnovna dediščina kot je stavbarstvo, zeliščarstvo, prehrana, jezik, narečje, literarna ustvarjalnost…

S predlagano operacijo želimo vzpostaviti nove dejavnosti, ukrepe, storitve in turistične ter andragoško-pedagoške programe, s katerimi bomo nagovorili zgoraj opisano problematiko idrijske stanovanjske dediščine.

Gre za nadaljevanje projekta PIRH – Trajnostna prenova stanovanjske stavbne dediščine. S projektom smo naslovili problem opuščanja prenove stanovanjske stavbne dediščine, ki ima številne negativne okoljske in prostorske posledice za slovenske občine. Izbrali smo si idrijsko rudarsko hišo in na primeru hišo Trnovec v Grapi pripravili načrte za njeno preobrazbo v dvostanovanjsko stavbo.

S projektom želimo:

 • popisati ter dokumentirati bivanjsko in prehrambeno dediščino 1. polovice 20. stoletja;
 • vzpostaviti enotno in celovito prezentacijo stanovanjske dediščine Idrije;
 • spodbuditi in podpreti trajnostne prenove z arhikturnim in marketinškim svetovanjem lastnikom;
 • vzpostaviti in testirati nove turistične produkte za mlade in skupine;
 • promovirati in prezentirati stanovanjsko dediščino Idrije;
 • dokazovati, da je stanovanjska dediščina vir navdiha in prostor ustvarjalnosti;
 • povezati deležnike na področju rudarskih hiš.

Rezultati projekta:

 • rudarsko hišo na Bazoviški 4 bomo oživili s poletnim programom in opremili s kratkimi avdio posnetki o bivanjski in prehrambeni kulturi Idrijčanov;
 • oblikovali in izvajali bomo turistične in andragoško-pedagoške programe: študijsko turo, doživljajski program v Rudarski hiši ter urbano igro;
 • izdali bomo 40-stransko publikacijo o rudarskih blokih v Rudarski ulici (300 izvodov);
 • pripravili bomo krovno spletno stran o idrijskih rudarskih hišah, na kateri bomo predstavljali zgodovino rudarskih hiš, arhitekturne značilnosti, današnje stanje, nasvete za prenovo ter druge zanimivosti;
 • vzpostavili bomo »pisateljsko rezidenco« v Rudarski hiši na Bazoviški ulici, kjer bosta v poletnih tednih ustvarjala 2 pisatelja/pesnika;
 • izvajali bomo arhitekturna in marketinška svetovanja lastnikom rudarskih hiš.

Aktivnosti projekta:

A1: Bivanjska in prehrambena kultura Idrijčanov v 1. polovici 20. stoletja
A2: Arhitekturno in marketinško svetovanje lastnikom rudarskih hiš
A3: Vzpostavitev in testiranje novih turističnih produktov za mlade in skupine ter specialiste
A4: Pisateljska rezidenca v Idrijski rudarski hiši
A5: Doživljajski program v poletnem času v Idrijski rudarski hiši, Bazoviška 4
A6: Priprava spletne prezentacije stanovanjske dediščine
A7: Komuniciranje in informiranje
A8: Vodenje in koordinacija projekta

Trajanje projekta: januar — december 2020
Vrednost operacije: 28.860,81 EUR

Partnerji: Idrija 2020, Mladinski center Idrija, Mestni muzeje Idrija, ABC Merkur

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programskega razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino je odgovoren KD prostoRož. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Aktivnost financira LAS s ciljem.