prostoroz-o-nas

prostoRož se ukvarja z vprašanji javnega urbanega prostora. Raziskujemo prostor in njegov pomen za lokalne prebivalce in družbo. Pozornost usmerjamo na pogosto spregledane javne prostore in jih urejamo po meri prebivalcev in obiskovalcev mest.

V petnajstih letih delovanja smo izvedli več kot 100 projektov. Z vsakim projektom se učimo in širimo obseg svojega delovanja, tako v merilu kot v metodah, ki se jih poslužujemo. Razlikujejo se tudi pristopi k našim projektom: nekatere začnemo zaradi lastnih opažanj, druge zaradi povabila lokalnih prebivalcev in organizacij, tretje po dogovoru z mestno upravo in drugimi odločevalci. Ukvarjamo z dolgoročnimi projekti revitalizacije posameznih sosesk, pri katerih sodelujemo s posamezniki in organizacijami na lokalni ravni. Že od vsega začetka pa nas zanimajo tudi kratkoročni in začasni projekti, ki šele testirajo prave pristope k reševanju problemov v urbanem okolju.

Naše delo povezuje iskanje novih, drugačnih možnosti za urejanje prostora. Da bi zagotovili sodelovanje večjega števila posameznikov na ravni skupnosti, pri delu uporabljamo pristop ”od spodaj navzgor”. Zato je pomembno, da z našim delovanjem osveščamo o pomenu javnega prostora in gradimo lokalne skupnosti, ki se bodo zmožne aktivno vključevati v oblikovanje svojega okolja.

Verjamemo, da morajo biti javni prostori dostopni vsem družbenim skupinam, in se trudimo, da bi razumeli načine, na katere javni prostor uporabljajo. Aktivno želimo prispevati k soustvarjanju kakovostnih javnih prostorov, ki nudijo podporo posameznikom, ki v njih delujejo. Takšni prostori so prilagodljivi in demokratični, omogočajo spremembe in spontano rabo.
prostoRož je leta 2004 nastal spontano, iz želje po raziskovanju in razumevanju odprtega mestnega prostora. Danes združuje arhitekte, urbaniste, sociologe, pravnike in tehnične sodelavce, ki s svojim znanjem omogočajo večdimenzionalen pristop k izzivom mestnega prostora.