Kje ti je letos prevroče v Ljubljani?

Vroče točke v 1 minuti označi na spletnem zemljevidu.

Vsi, ki za dnevne opravke uporabljajo kolo ali hodijo peš, vedo, da poleti ljubljanske ulice postanejo zelo vroče in da se je nekaterim delom mesta takrat bolje izogniti. To je lahko trg brez sence, dolga ulica brez dreves ali križišče kjer se zaradi gostega prometa ozračje še bolj pregreva. Vozniki avtomobilov tega niti ne opazijo, pešci ali kolesarji pa točno vedo, kje je prevroče. Zato letos prebivalce Ljubljane vabimo, da na spletni zemljevid vnesejo lokacije, ki jih sami zaznavajo kot najbolj vroče. Za lokacijo, ki bo največkrat vnešena, bo prostoRož pripravil nabor ukrepov za ohlajanje območja, ki jih bo ob zaključku projekta predstavil mestnim odločevalcem.

Pregrevanje mest in dvig temperatur je ena izmed prvih posledic podnebnih sprememb, ki jih občutijo prebivalci. Ljubljano in druga slovenska mesta je potrebno urejati tako, da bodo odporna na posledice podnebnih sprememb in višje temperature. Z ukrepi, kot so več mestnega zelenja in vodnih površin, zmanjševanje avtomobilskega prometa, uporaba pravilnih talnih tlakov, zelene strehe in manjše število parkirišč, bi lahko omilili pojav urbanega toplotnega otoka. Z uvajanjem enostavnih in cenovno ugodnih ukrepov na najbolj vročih točkah v mestu, bi lahko v poletnih mesecih zmanjšali segrevanje na najbolj kritičnih mikrolokacijah. 

Preveri obstoječe vroče točke.

Projekt Vroče točke je del Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.