Iščemo občino, v kateri bomo ozelenili streho javne stavbe

Pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska raznovrstnost so ključni okoljski izzivi sodobnih mest. Skupaj s pomanjkanjem odprtih zelenih površin ti problemi najbolj vplivajo na zdravje in kakovost življenja v mestih. V gosto pozidanih območjih ni več prostora za nove zelene površine, ki bi blažile negativne okoljske učinke, zato je nujno potrebna ozelenitev obstoječih struktur. Stavbe z ravnimi strehami so lahko odgovor.

S projektom 2° Zelene strehe želimo spodbuditi ozelenitev ravnih streh in pripomoči k zmanjšanju negativnih podnebnih vplivov v mestih. Obenem želimo na ta način prebivalcem mesta ponuditi tudi novo zeleno mestno površino. Ozelenitev ravnih streh sledi številnim slovenskim in evropskim strategijam na področju energetske učinkovitosti, trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb.

Trenutno iščemo občino, v kateri bomo ozelenili streho javne stavbe. S tem bo občina pridobila novo zeleno javno površino v mestu, pripravili pa bomo tudi pregledno analizo streh, ki so primerne za ozelenitev v prihodnosti.

Dokumenti za občine: besedilo poziva in prijavnica. Rok za prijavo je 5. september 2019. Na podlagi pisnih prijav bomo z najbolj zanimivimi občinami opravili še dodaten pogovor.

Projekt sofinancira Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor.*