Gremo na morje

Slovenske občine se pogosto soočajo z negativnimi odzivi javnosti, ko uvajajo inovativne ukrepe ali spreminjajo javni prostor in prometno ureditev s pristopi, ki jih v Sloveniji nismo vajeni. Zaradi negativnega odziva mnoge občine svoja prizadevanja tudi opustijo in se vrnejo k starim ureditvam. Zato bomo s projektom spodbujali urejanje javnega prostora, ki bo vključevalo tako predstavnike občine kot lokalne prebivalce.

Na dveh lokacijah – mestno jedro v Mariboru ter Obalna cesta med Izolo in Koprom – bomo skozi prakso izobraževali in usposabljali zaposlene o skupnostnem urejanju prostora, prispevali h boljšem vključevanju prebivalcev v urejanje javnega prostora in preizkusili uspešnost različnih metod in pristopov. Ugotovitve bomo predstavili tudi drugim občinam, upravnim enotam in širši javnosti.

Društvo PiNA je z namen spodbuditve javnosti k sodelovanju pri urejanju javnega prostora in spodbuditve zavesti o možnosti soodločanja že organizirala prvo akcijo množičnega načrtovanja – Narišimo obalo (21.09.2018). Dogodka se je udeležilo preko 1000 ljudi in z idejami za ureditev obalne ceste zapolnilo preko 750 m rol papirja. ProstoRož bo tekom 2019 iz nabora idej pomagal uresničiti eno željo v obliki prostorske intervencije.

Projekt Prostori javnosti izvajamo skupaj z društvom za ljudi in prostor Hiša!, kulturno izobraževalnim društvom PiNA in Inštitutom za politike prostora. Projekt rešuje problem nevključujočega in nepartnerskega urejanja javnega prostora v Sloveniji.

(foto: Natalija Gajić)