A-pla(y)ce student workshop

(English information below)

 

Ureditev prostora v soseski po meri otrok

prostoRož in Fakulteta za arhitekturo vabita na delavnico, na kateri bodo študentje iskali nove načine ureditve prostora po meri otrok. Igrišča in drugi prostori za igro se neprestano spreminjajo. Načrtovanje tovrstnih prostorov je odvisno tako od arhitekturnih trendov in varnostnih regulativ kot od trenutnih dognanj razvojne psihologije in lokalnih značilnosti prostora. Na delavnici A pla(y)ce boste spoznali značilnosti oblikovanja otroških igrišč in se preizkusili v načrtovanju prostora za igro v soseski Bežigrajski dvori. Ob koncu projekta se bodo s predlaganimi rešitvami spoznali tudi prebivalci soseske, ki bodo študentom podali povratno informacijo.

Delavnico bosta koordinirali skupina prostoRož in Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani v okviru projekta A-Place (Creative Europe). Program delavnice bomo obogatili z vabljenimi predavanji. V okviru magistrskega študija arhitekture bo mogoče s to delavnico pridobiti 2 ECTS (arhitekturna delavnica 1, 2 ali 3).

Delavnica A pla(y)ce bo potekala ob četrtkih od 18.3. do 23.4 med 16.00 in 18.00, z dvema dodatnima terminoma ob torkih, in sicer 23. in 30.3 ob isti uri.

Prijave na delavnico najkasneje do 7.3. 2021 pošljite na naslov: matevz.juvancic@fa.uni-lj.si

A-Place je projekt, pri katerem sodeluje devet partnerjev evropskih držav in je namenjen raziskovanju različnih načinov ustvarjanja prostora (ang. placemaking). V šestih evropskih mestih skupaj z umetniki in lokalnimi skupnostmi izvajamo različne aktivnosti ustvarjanja prostora in spodbujamo aktivno udeležbo več akterjev (rezidenčnih umetnikov, sosedov, študentov in učiteljev, kulturnih delavcev in nevladnih organizacij) pri gradnji boljše, vključujoče in podporne skupnosti.

 

Designing playscapes tailored to children

prostoRož and the Faculty of Architecture (UL) are inviting students to join a workshop exploring new practices for designing playscapes. Throughout history, playgrounds and other playscapes have changed a lot. The forms they take largely depend on design trends, safety regulations, the latest findings in developmental psychology, as well as local specifics. The workshop will focus on the specific case of Slovenia, but also on the broader context of grounding your practice in referential design projects that are beloved by children all over the world. You will design a new playground/playscape and present it to the locals.

The workshop will be coordinated by prostoRož and the Faculty of Architecture (University of Ljubljana) and it will . It will take place as part of a larger project A-Place (Creative Europe). The workshop’s programme will include guest lecturers. Students of the Master’s programme of Architecture will be eligible to receive 2 ECTS points (Architectural workshop 1, 2 or 3). 

The workshop will take place on Thursdays from 18.3. to 23.4. between 16:00 and 18:00, with two additional Tuesday dates on 23.3. and 30.3 at the same times. 

Send your applications to matevz.juvancic@fa.uni-lj.si. You have until 7.3. to apply.

A-Place is a project co-financed by the Creative Europe programme (2019-2023), dedicated to strengthening the bonds between people and places. A programme of placemaking activities takes place in six European cities. It is using artistic interventions as catalysts to entwine the hidden meanings of places and to promote the active participation of the multiple actors (artists in residence, neighbours, students and teachers, cultural mediators, civic organizations) in the collective construction of an identity in our global and multicultural, information and networked societies.