Urbana prenova: dobre prakse v Sloveniji in Evropi

Kranj, 18. oktober, 10:00 – 17:00

Dogodek v okviru Meseca prostora v Kranju – Krojeni prostori Kranja

Večina mestnih občin v Sloveniji se trenutno ukvarja s prenovo urbanih območij. Veča se tudi število nevladnih organizacij in lokalnih pobud, ki so aktivne na področju prostora. Pri tem se odločevalci, predstavniki nevladnih organizacij in nenazadnje občani soočajo s pomembnimi vprašanji.

Kako združiti želje in pobude lokalnih prebivalcev z vizijo razvoja mesta in jo s tem obogatiti in podkrepiti? Kako manjši posegi in pobude gradijo dolgoročno vizijo mesta? Kako lahko nevladne organizacije podprejo regeneracijo mesta? Kako povezati prebivalce in odločevalce pri prenovi mestnega predela?

Predstavniki Mestne občine Kranj, Pisarne za prenovo in oživitvev soseske Planina in lokalnih nevladnih organizacij bodo na ogledu in razstavi predstavili projekt prenove največje povojne soseske Planina. Gostili bomo tudi ugledno dunajsko raziskovalko urbanih prenov, geografinjo Yvonne Franz, ki raziskuje prakse urbane prenove v Evropi. Pridružil se ji bo vodja ene od dunajskih lokalnih pisarn prenove Florian Brand, ki bo predstavil delovanje lokalnih pisarn, ki na Dunaju delujejo že 40 let. Sledi pogovor, namenjen predstavnikom nevladnih organizacij in zainteresiranim študentom, ki se bodo lahko osebno in v manjših skupinah pogovorili s predavateljema in organizatorji dogodka. Dan bomo zaključili z diskusijo, na kateri bomo povzeli vse ključne teme pogovorov in oblikovali sklepe o potencialih urbane prenove v Sloveniji.

 

PRENOVA SOSESKE PLANINA
Pisarna prenove soseske Planina se kot multidisciplinarna skupina celostno in skupnostno loteva projekta prenove enega največjih stanovanjskih naselij v Sloveniji. Načini identifikacije in analize urbanističnih in socialnih problemov, postopki vključevanja laične in strokovne javnosti ter predvsem aktivna participacija prebivalstva pri oblikovanju skupnostnih rešitev celostne prenove za katere se zavzema, so za naš prostor v smislu prostorskega poseganja in vsebinskega pristopa pionirski.

GOSTA
Dr. Yvonne Franz
Postdoktorska raziskovalka na Univerzi na Dunaju in članica Inštituta za urbano in regionalno raziskovanje, Avstrijske akademije znanosti. V Kranju bo predstavila ključne koncepte, povezane z urbano prenovo, različne pristope k prenovi in posledice, ki jih ima urbana prenova v različnih mestih.

Florian Brand, DI
Arhitekt in vodja pisarne urbane prenove dunajskih okrajev 7, 8 in 16. Predaval bo o vsakodnevnem vodenju lokalnih pisarnah urbane prenove, o projektih, ki jih takšne pisarne vodijo in podpirajo ter o izzivih, s katerimi se srečujejo.

URNIK
9:30 – 10:00 Zbor udeležencev
10:00 – 13:00 Vodstvo po soseski Planina, predstavitev projekta prenove, ogled razstave v bivši trgovski šoli na Hujah
13:00 – 14:00 Odmor za kosilo
14:00 – 15:15 Yvonne Franz: Urban renewal at a glance: Concepts, approaches, challenges; Florian Brand: Working in Between – the process of urban renewal in Vienna
Predavanji bosta potekali v angleškem jeziku.
15:15 – 16:00 Pogovor ob kavi. Za individualna vprašanja o komuniciranju z odločevalci, financiranju urbane prenove, aktivaciji lokalnih prebivalcev in drugih temah urbane prenove bomo na voljo: Yvonne Franz, Florian Brand, Pisarna prenove soseske Planina (Aleš Peternelj in Vojko Vavpotič) in ekipa prostoRož.
16:00 – 17:00 Zaključna diskusija in sklep dogodka
18:00 Večerja in druženje v Layerjevi hiši

Vabljeni!

Dogodek v okviru Meseca prostora v Kranju – Krojeni prostori Kranja, prirejamo Mreža za prostor, Mestna občina Kranj, Pisarna prenove soseske Planina in Prostorož.

http://mrezaprostor.si/
www.kranj.si
www.preplanina.si