VODNJAKI

Zapik za ptice
Gornji in Levstikov trg v Ljubljani

V starem delu Ljubljane stoji kar nekaj kamnitih vodnjakov. V zimskem času, ko jih je potrebno zaščititi, pomembnejše pokrijejo s steklenim pokrovom, nekaj pa jih zaščitijo le z lesenimi vodoodpornimi ploščami. V času novoletne okrasitve lesene panele že nekaj let ovijajo v darilni papir.
Preizkusili smo, kako bi bilo možno lesene zaščite nekoliko popestriti in vodnjakom tudi pozimi dati neko dodano vrednost, ki jo zaradi zaščit izgubijo. Poleti so vodnjaki središče dogajanja na določenem trgu, okrog njih se zbirajo ljudje in tudi ptice, ki se v njih pogosto okopajo ali odžejajo. Zanimalo nas je, kako bi vodnjaki tudi pozimi privabljali ptice. Na vodnjaku na Gornjem in Levstikovem trgu smo namestili večje število ptičjih hišic. Pomenovali smo ju Gostišče in Prebivališče.
Prebivališče na Levstikovem trgu je pravljična dežela ptic. Petdeset lesenih hišk različnih barv sestavlja ptičje mesto, vsaka hiška ima ime ptiča, ki ga najdemo v Ljubljani. Gostišče na Gornjem trgu je namenjeno predstavitvi hrane, ki jo pticam lahko ponudimo pozimi. Na vodnjak smo poleg nekaterih receptov in fotografij ptic natisnili tekst, ki govori o tem, kako pozimi pravilno hranimo ptice, kako čistimo krmilnice in opazujemo ptice. Tudi na tem vodnjaku je nameščenih nekaj krmilnic v obliki stiroporastih krogel z okroglimi izrezi.
V sodelovanju z Drušvom za opazovanje ptic smo v krmilnice na obeh vodnjakih trikrat tedensko do pomladi nameščali hrano (sončnična semena in jabolka). Krmilnice in vodnjake smo prav tako pogosto tudi čistili.

Sodelavci: Drušvo za opazovanje ptic, Damijan Denac (strokovni sodelavec), Tanja in Jurij

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Foto:Matevž Paternoster