Učna pot RCERO

Osnovni namen skupine ustvarjalcev je bil preseči tabu odpadka. Odpadek je izrazno sredstvo, torej surovina za ustvarjanje. Projekt  združuje končni cilj nekega odpadka in njegovega ustvarjalca (človeka, ki smeti). rezultat je zagon novega cikla. Tehnološki proces se združi s  procesom izobraževanja javnosti. V ta namen je bila med tehnološkimi objekti izvedena izobraževalna pot. Pot omogoča ogled procesa in  aktivno participacijo, hkrati predstavlja ‘’most’’ med mestom in krajino. Scenografija poti je sestavljena izrazličnih krajinskih elementov, ki prikazujejo časovno usodo deponije,  ki jo narava počasi ponovno presnavlja. Pot je dodatno nadgrajena z 11imi informacijskimi točkami, ki preko avdiovizualne pojavnosti nagovarjajo obiskovalca k neposredni aktivaciji. Skozi vodenje pridobiva informacije o materialih, recikliranju in ponovni uporabi odpadkov. Dokazano je, da če v učni proces vgradimo več možnosti za osebne izkušnje učencev se s tem močno dvigne kvaliteta izobraževanja. Zato smo želeli obiskovalcem ponuditi zabavno in hkrati praktično izkušnjo, ki jo lahko prenesejo v vsakdanje življenje – doživeti materiale skozi zvok. V ta namen na vsaki tematski postaji predstavimo odpadke tako, da jih nadgradimo v zvočno igralo. Obiskovalci se tako seznanijo z vrsto odpadkov, hkrati pa jih izkusijo v drugačni obliki. Odpadki postanejo objekt, ki obiskovalcu ponuja novo izkušnjo – ustvarjati in poslušati zvoke in tone, ki jih posamezni materiali ustvarjajo.

‘’Gnoj je zlato in zlato je gnoj.’’ Srečko Kosovel, Kons. 5

Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.

Soavtorji: Tomaž Čeligoj, Samo Kutin, Jošt Kandus, Rok Hočevar , Andrej Koruza, Bruto, Krajinska arhitektura, studioBotas

Foto: Miran Kambič