TOMAJ

Prevetrimo Tomaj

revitalizacija vasi Tomaj z vključevanjem lokalne skupnosti

Kraška vas na prisojni strani griča Tabor, z dolgo in močno zgodovino in z izredno vinorodnim okolišem je prepoznavna predvsem kot rojstni kraj pesnika Srečka Kosovela, vendar ponuja še veliko več zakladov.
Včasih so bile v vasi redno organizirane delovne akcije, s katerimi so vaščani s skupnimi močmi urejali in čistili javni prostor vasi in s tem ustvarjali in vzdrževali tudi njeno podobo. Take in podobne navade so postajale čedalje redkejše in javni vaški prostor je bil bolj ali manj prepuščen zobu časa in s tem se je krhala tudi podoba vasi.
Na podlagi informacij in pogledov, pridobljenih na delavnicah z lokalnimi prebivalci, anket in prostorskih analiz smo pripravili vizijo revitalizacije vasi, s katero smo želeli narediti vas bolj prijazno, prijeteno in uporabno sedanjim in bodočim uporabnikom. K projektu smo povabili vse zainteresirane vaščane in institucije, da s svojimi idejami, spretnostmi in znanjem prispevajo k obnovi vasi in ustvarjanju lokalne skupnosti.
Projekt je bil sestavljen iz večih sklopov delovnih akcij in prireditev, ki so vključevale pomoč in sodelovanje lokalne skupnosti. V ta namen je bilo izvedenih več predstavitev in delavnic z domačini ter organizirali zelo dobro obiskano predavanje zgodovinarke dr. Mire Cenčič z naslovom `Razvoj vasi Tomaj`. Spomladi smo v vasi izvedli delovno akcijo `kal in klopi`, kjer smo dokončali ureditev enega izmed vaških kalov in postavili klop. Z visoko šolo za oblikovanje materialov – smer kamnoseštvo iz Sežane smo se dogovorili za izvedbo kamnite klopi, ki bo postavljena ob vaškem vodnjaku na sredi vasi. Poleti smo izvedli 10 dnevni mednarodni volunterski delovni tabor. Z udeleženci tabora smo izvedli več manjših čistilnih akcij, obnovili leseni porton ob domu krajanov, očistili balinišče, izrisali talna igrala na otroškem igrišču.

 

projekt so omogočili: KS Tomaj, KD Tomaj, društvo Sobca, OŠ Dutovlje – podružnica Tomaj, Občina Sežana, Ministrstvo za kulturo RS

partnerji pri projektu: KS Tomaj, KD Tomaj, društvo Sobca, OŠ Dutovlje – podružnica Tomaj, zavod Voluntariat, Višja strokovna šola za oblikovanje materialov Sežana, KD Pliska

sodelujoči pri aktivnostih:kmečki turizem Škrlj, vinarstvo Rogelja, gostilna Tomaj, vinarstvo Rožamarija, kozjereja in sirarstvo ----, Kosovelova knjižnica Sežana, planinsko društvo Sežana